Nieuwe maatregelen autobelastingen

Stimulering elektrisch rijden blijft

29 oktober 2014 3 minuten

Een langetermijnvisie van het kabinet over de fiscale stimulering van zuinige auto's laat nog even op zich wachten. Niettemin heeft staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes onlangs wel de maatregelen rond de autobelastingen voor 2016 bekendgemaakt.

Naast een aanscherping van de CO2-grenzen voor de BPM (belasting van personenauto’s en motorrijwielen), gaan met ingang van 1 januari 2016 auto’s met een uitstoot onder de 50 gram per kilometer het halve tarief voor de motorrijtuigenbelasting (MRB) betalen en krijgen zakelijke nulemissie-auto’s in 2016 bij privégebruik een bijtelling van 7 procent in plaats van de eerder voorgenomen 14. De huidige regeling van 4 procent voor volledig elektrische auto’s komt te vervallen.

Aanscherping CO2-grenzen

“Door de steeds voortgaande technologische ontwikkelingen en daardoor dalende gemiddelde CO2-uitstoot van nieuw verkochte auto’s dalen de inkomsten uit de BPM”, schrijft Wiebes in zijn wijzigingsnota. “Deze ontwikkelingen worden daarom doorvertaald door het aanscherpen van de CO2-grenzen in de tariefschijven en dieseltoeslag.” De aanscherpingen in de BPM zijn volgens de staatssecretaris bedoeld om gelijke tred te houden met de technologische ontwikkelingen. De budgettaire opbrengst van de BPM wordt voor 2016 op het niveau van 2015 gehandhaafd. De maatregelen zijn dus niet bedoeld om méér belasting op te halen.

Motorrijtuigenbelasting

De vrijstelling in de MRB voor auto’s met CO2-uitstoot van niet hoger dan 50 gram per kilometer komt te vervallen. De achterliggende reden was dat met die vrijstelling, die bedoeld was als een tijdelijke stimulering van deze categorie auto’s, niet iedereen aan het gebruik van de weg bijdraagt. Zowel het kabinet als de Tweede Kamer waren van mening dat op termijn ook zeer zuinige auto’s belasting voor weggebruik verschuldigd zouden moeten zijn. De fiscale stimulans voor nulemissie- en ultrazuinige auto’s blijft evenwel bestaan. Dit onder meer met oog op de ambitie om in 2020 200.000 auto’s op de weg te hebben die elektrisch kunnen rijden. Voor elektrische auto’s blijft de correctie in de MRB voor het gewicht van het accupakket (125 kg) in 2016 ongewijzigd.

Bijtellingspercentages

Naast de BPM en MRB is er natuurlijk ook de bijtelling, waarbij het kabinet naar eigen zeggen kiest voor ‘een evenwichtige stimulering’ van elektrisch rijden. Voor nulemissieauto’s kiest het kabinet daartoe een bijtellingspercentage van 7 procent. Voor auto’s met een CO2-uitstoot van niet hoger dan 50 gram komt de stimulans op een bijtellingspercentage op 14 procent. Het kabinet kiest net als bij de BPM voor het aanscherpen van de CO2-grenzen van de overige bijtellingspercentages. De bijtelling voor privégebruik van een ‘auto van de zaak’ gaat er in 2016 als volgt uitzien:

  • nulemissie-auto’s: een bijtelling van 7 procent

  • auto’s met een CO2-uitstoot van hoger dan 0 gr/km maar niet hoger dan 50 gr/km: bijtelling van 14 procent

  • auto’s met een CO2-uitstoot van hoger dan 50 gr/km maar niet hoger dan 79 gr/km: bijtelling van 20 procent(*)

  • auto’s met een CO2-uitstoot van hoger dan 79 gr/km maar niet hoger dan 110 gr/km: bijtelling van 25 procent(**)

  • voor auto’s met een CO2-uitstoot hoger dan 110 gr/km blijft het bijtellingspercentage 25 procent.

(*) In 2015 geldt voor auto’s met een CO2-uitstoot hoger dan 50 maar niet hoger dan 82 gr/km een bijtelling van 14 procent.

(**) In 2015 geldt voor auto’s met een CO2-uitstoot hoger dan 82 maar niet hoger dan 110 gr/km een bijtelling van 20 procent.

Dat de bijtelling voor zuinige auto’s zou worden aangepast, was voorzien. De bestaande regel bevoordeelde namelijk onbedoeld een auto’s die in theorie zuinig zijn, maar die zich in de praktijk niet altijd als zodanig onderscheiden. Voorbeelden zijn (grote) plugin-hybride auto’s, die weliswaar voorzien zijn van een elektrische (hulp)motor, maar ook gewoon op benzine kunnen worden gereden. De zakelijke rijder is gewaarschuwd.

Auteur

Hotze Zijlstra