Subsidienieuws: verhoging plafond instandhouding monumenten

15 december 2009 1 minuten

Minister Plasterk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het plafond dat beschikbaar is voor de instandhouding van monumenten verhoogd met € 7 miljoen.

Voor de in 2006 ingediende aanvragen binnen het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten (BRIM) was er te weinig budget beschikbaar voor reguliere instandhoudingssubsidie. Door het budget te verhogen kunnen de ingediende aanvragen worden gehonoreerd en is het plafond voor 2007 afgestemd op de verwachte subsidiebehoefte dit jaar.

Auteur

Onno Bieleman