Wetswijzigingen per 1 januari 2015

Wat verandert er voor ondernemers?
Op 1 januari 2015 verandert er weer veel voor ondernemers. Zo wordt de eerste fase van de wet Werk en Zekerheid ingevoerd en gaat de Participatiewet in. We zetten de belangrijkste wetswijzigingen en regels vanuit de overheid voor je op een rij.
Laat je bedrijf groeien
Klik hier
Doe de groeiscan en krijg advies op maat
Ga
Wat zijn de MKB Trends in 2015?
Klik hier
Download het whitepaper
Naar MijnMKB

Participatiewet

Per 1 januari gaat de Participatiewet in, één regeling voor mensen met een arbeidsbeperking. Nu is dat geregeld in de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Wajong. Van 2015 tot en met 2017 moeten er 5000 extra banen komen voor mensen uit deze groep. Wat betekent de Participatiewet voor jou? En hoe kun je werkervaringsplaatsen creëren? 
 

Wijzigingen Wet Werk en Zekerheid

 • In tijdelijke contracten van maximaal zes maanden mag je geen proeftijd meer opnemen. Dat geldt ook voor een aansluitend contract.
 • In tijdelijke contracten mag je alleen bij bijzondere omstandigheden een concurrentiebeding opnemen.
 • Heeft je medewerker een contract voor bepaalde tijd van zes maanden of langer dat automatisch eindigt? Dan moet je uiterlijk één maand voor het einde van het contract schriftelijk aan je werknemer laten weten of je het contract wel of niet verlengt, oftwel de aanzegtermijn
 • Heb je regelmatig uitzendkrachten in dienst? Diverse mogelijkheden om in de uitzendsector bij cao af te wijken van de termijn van 26 weken (uitzendbeding, ketenbepaling en loondoorbetaling), worden beperkt tot maximaal 78 weken. Dat betekent dat uitzendkrachten na anderhalf jaar aansprak maken op een tijdelijk arbeidscontract bij de uitzendorganisatie. 
 • In de arbeidsovereenkomst kan worden opgenomen dat er tijdens de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst geen loondoorbetalingsplicht is. Dus als je een werknemer in een bepaalde week niet nodig hebt, hoef je geen loon te betalen. Maar waar je deze periode van zes maanden nu nog onbeperkt kan verlengen in de cao, mag dat straks na zes maanden niet meer als het om structurele werkzaamheden gaat.  
De overige wijzigingen uit de wet Werk en Zekerheid gaan op 1 juli 2015 in.
 

Wijzigingen Werkkostenregeling

 • Vanaf 1 januari kun je niet meer kiezen voor de werkkostenregeling, maar moet je er mee werken. 
 • De belastingvrije ruimte gaat in 2015 van 1,5 naar 1,2 procent van de totale loonsom. Binnen deze belastingvrije ruimte kun je je personeel bepaalde vergoedingen en verstrekkingen bieden. Als je boven dit bedrag uitkomt, betaal je over de extra kosten een eindheffing van 80 procent. 
 • Verschuldigde belasting voor de WKR één keer per jaar vaststellen, in plaats van per aangiftetijdvak.
 • Onder voorwaarden is korting geven op producten uit het eigen bedrijf aan personeel vrijgesteld.
 • Geen fiscaal onderscheid meer tussen computers, smartphones en tablets en de zakelijke gebruikseis voor de iPad verdwijnt. 
 • Er komt een noodzakelijkheidscriterium voor zaken die een werknemer nodig heeft om zijn werk te doen, zoals bepaalde gereedschappen of apparatuur. Deze kunnen dan verstrekt worden zonder fiscaal rekening te houden met het privévoordeel. 
 

Werkbonus afgeschaft

De werkbonus, die in 2013 is ingevoerd voor zzp’ers en werknemers tussen 61 en 65 jaar om langer doorwerken te stimuleren, wordt afgeschaft per 1 januari 2015. Had u of uw werknemer voor die tijd recht op de werkbonus, dan blijft dit zo tot 2018. 
 

Wettelijk minimumloon 2015

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon voor medewerkers van 23 jaar en ouder gaan omhoog naar 1.501,80 euro per maand, 346,55 euro per week en 69,31 euro per dag.
 

Wetswijzigingen 2015: effect op de btw

Door nieuwe regelgeving in 2015 verandert er ook het nodige voor de berekening van je btw en de btw-aangifte. Praktische tips van btw-specialist Martin van Kempen.

Praat met ons mee op

Van Spaendonck Groep B.V
Postadres
Postbus 90154
5000 LG . Tilburg

Bezoekadres:
Reitseplein 1
5037 AA . Tilburg
Tel: 088 652 00 50

Toegevoegd

U kunt verder winkelen of de bestelling afronden.

Afronden
MKB Servicedesk maakt gebruik van cookies
/7158/cookieverklaring-mkb-servicedesk.htm
 Meer informatie
 Melding sluiten