Doe jij zaken in Duitsland?

Let op: sinds 1 januari is wet minimumloon ingegaan

29 januari 2015 1 minuten

Sinds 1 januari 2015 geldt in Duitsland het wettelijk minimumloon. Daarom moeten bedrijven hun werknemers een minimumloon van € 8,50 bruto betalen. Plus: de werkzaamheden moeten vooraf bij de Bundesfinanzdirektion West (BfD) in Keulen worden aangemeld. Per werknemer is het verplicht Duitstalige documenten voor eventuele controles door de douane gereed te houden.

De Mindestlohngesetz-regeling verplicht dus alle buitenlandse werkgevers (zoals voorheen alleen in het Arbeitnehmer-Entsendegesetz en het Arbeitnehmer-Überlassungsgesetz van toepassing) hun werkzaamheden vooraf bij de Bundesfinanzdirektion West (BfD) in Keulen aan te melden. Per werknemer moeten Duitstalige documenten voor eventuele controles door de douane aanwezig zijn.

Nieuwe formulieren

Voor de aanmelding bij de BfD zijn nieuwe, algemeen geldende formulieren voor alle branches ontwikkeld, die overigens ook van toepassing zijn voor ondernemers die voorheen al aan de verplichting tot aanmelding moesten voldoen. 

Waarom?

De verplichting om deze documenten steeds voor controle gereed te houden, is gebaseerd op de wet op het minimumloon (Mindestlohngesetz) in combinatie met de wet ter bestrijding van zwart werken (Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz). Met ingang van 1 januari 2015 moeten naast de in het Entsendegesetz genoemde branches tevens bedrijven in de branches horeca, personenvervoer, kermisvermaak, bosbouw en bedrijven die werkzaam zijn bij de op- en afbouw van beurzen en exposities alsmede Nederlandse expeditie- en transportbedrijven hun werkzaamheden in Duitsland bij de BfD West aanmelden en per werknemer de Duitstalige documenten voor eventuele controles door de douane gereedhouden.

Onder bepaalde voorwaarden bestaan er minder verplichtingen voor aanmelding en Duitstalige documenten. Deze vereenvoudigingen zijn vooral van toepassing voor werk in ploegendienst, voor werkzaamheden op verschillende plekken op een en dezelfde dag en voor uitsluitend mobiele werkzaamheden zoals bijvoorbeeld in het geval van goederentransport.

Door: Nicki Welchering, Rechtsanwalt, Strick

Auteur

Nicki Welchering