Het Herstelkader Rentederivaten MKB: wat is de status?

Column Jasper Hagers | Blenheim

01 augustus 2017

Veel ondernemers zijn in het verleden door de bank geadviseerd om rentederivaten/renteswaps af te sluiten voor een lening met een variabele rente. Banken hebben toen voornamelijk op de voordelen gewezen én de risico’s grotendeels onbesproken gelaten. Dat een renteswap vaak niet het ideale product was en dat afdekking ook kon met betere producten, is meestal niet verteld. Er zijn verschillende problemen met de swaps: renteswaps waren niet goed afgestemd op de lening, de renteswap paste niet bij de MKB onderneming, verhoging opslagen, etc. Is er nu eindelijk een oplossing?

Heb jij je droom nog scherp?

Banken hebben onzorgvuldig gehandeld

De AFM heeft geconstateerd dat de advisering omtrent de verkoop van rentederivaten aan niet-professionele partijen onvoldoende was. Het Herstelkader Rentederivaten zou de oplossing zijn. Vertraging op vertraging van het Herstelkader Rentederivaten volgde. Eindelijk werd dan op 19 december 2016 een definitieve versie van het Uniform Herstelkader Rentederivaten MKB bekend gemaakt.

Herstelkader Rentederivaten: oplossing in vier stappen?

Er zitten vier stappen in het Herstelkader:

  1. noodzakelijk substituut: exotische en zeer complexe derivaten moeten worden omgezet in meer overzichtelijke producten;

  2. Technisch herstel: fouten (mismatches, margin calls en vervroegd aflossen) moeten worden hersteld om lopende rentederivaten (weer) in overeenstemming te brengen met de onderliggende financiering en de schade in het verleden moeten worden vergoed;

  3. Vergoeding betaalde rente: alle mkb’ers ontvangen een coulancevergoeding, met een maximum van EUR 100.000,--;

  4. Vergoeding voor verhoogde opslagen.

Maar: iedere stap kent uitzonderingen en het is altijd zaak het Herstelkader goed te bestuderen en/of u zich daar op voorhand over te laten adviseren.

Inmiddels zijn we ruim een half jaar verder en laat de uitvoering van het Herstelkader op zich wachten. Met betrekking tot de kwetsbare klanten (zoals klanten die vallen onder bijzonder beheer) hebben de banken aangegeven uiterlijk eind 2017 een voorschot van minimaal 80% van de coulancevergoeding uit te keren, indien de coulancevergoeding niet voor eind 2017 kan worden uitgekeerd.

Wat betekent dit voor lopende rechtszaken?

Het Herstelkader is niet bindend voor de rechter, die dus ook niet is gehouden aan de hoogte van de vergoeding(en) die daarin worden genoemd. Het is wel mijn ervaring dat de rechter het Herstelkader meenemen in de beoordeling. De rechtspraak omtrent rentederivaten blijkt zeer casuïstisch van aard te zijn. In sommige gevallen kan de rechter tot een (veel) hogere vergoeding komen.

Betekent dit dat je nu gewoon kunt afwachten?

Dit is zeker niet het geval. Immers kunnen in de tussentijd verjaringstermijnen verlopen. Een vordering tot schadevergoeding verloopt na vijf jaar, tenzij deze termijn wordt gestuit door een stuitingsbrief.  

Als advocaat financieel recht van Blenheim, heb ik (Jasper Hagers) inmiddels honderden gedupeerden van renteswaps bijgestaan. Ik merk vaak dat ondernemers er vanuit gaan dat het Herstelkader wel een oplossing zal zijn. Ik denk dat dit niet altijd zo is: er zitten uitzonderingen in het Herstelkader en die uitzonderingen gelden veelal niet in gerechtelijke procedures. Bovendien kan een rechter meer toewijzen. Je kunt altijd vrijblijvend contact opnemen om een zaak voor te leggen.