Hoeveel moet ik betalen aan griffierechten?

Overzicht met kosten per geschil

25 januari 2013

Bij een rechterlijke procedure komen kosten kijken. Je betaalt niet alleen voor een advocaat of jurist, maar ook voor de procedure zelf. Hoeveel kost een rechterlijke procedure?

Hoeveel griffierechten bij sector Kanton?

De kantonrechter behandelt alle geschillen met een geldelijk belang tot 25.000 euro. Ook behandelt de kantonrechter zaken over werk, huur en pacht, ook al gaat het in deze zaken om een belang van meer dan 25.000 euro. Bij de sector kanton van de rechtbank betaalt alleen de eiser of verzoeker (degene die het proces start) griffierecht. De gedaagde (verweerder) hoeft geen griffierecht te betalen.

Tarieven

  • Tot en met 500 euro: 73 euro (natuurlijk persoon) of 109 euro (rechtspersoon)

  • Tussen de 500 euro en 12.500 euro: 207 euro (natuurlijk persoon) of 437 euro (rechtspersoon)

  • Vanaf 12.500 euro: 437 euro (natuurlijk persoon) of 873 euro (rechtspersoon)

  • Aktes: 114 euro

  • Verzetschrift Wet Mulder: 73 euro (natuurlijk persoon) of 109 euro (rechtspersoon)  

Griffierecht bij andere sectoren van de rechtbank

Civiele zaken die de sector kanton van de rechtbank niet behandelt, worden behandeld door een andere sector van de rechtbank. Bij een procedure voor de rechtbank betalen zowel eiser of verzoeker als de gedaagde of verweerder griffierecht. Over het algemeen betalen beiden hetzelfde bedrag.

Tarieven

  • Zaken van onbepaalde waarde: 267 euro (natuurlijk persoon) of 575 euro (rechtspersoon)

  • Zaken over een vordering tussen de 25.000 euro en 100.000 euro: 821 euro (natuurlijk persoon) of 1.789 euro (rechtspersoon)

  • Zaken over een vordering vanaf 100.000 euro: 1436 euro (natuurlijk persoon) of 3.621 euro (rechtspersoon)

  • Aktes: 114 euro

Griffierecht bij bezwaar en beroep tegen de overheid

Als je het niet eens bent met een beslissing van de overheid, moet je eerst bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen. Hierbij zijn geen griffierechten verschuldigd. Ben je het met de beslissing op jouw bezwaarschrift niet eens, dan kan je beroep instellen. Dit doe je in de meeste gevallen bij de bestuurssector van de rechtbank. Bij beroep ben je griffierechten verschuldigd. Als je tegelijk met het beroep ook een voorlopige voorziening aanvraagt, betaal je nogmaals het griffierecht.

Tenslotte

In alle gevallen geldt: Als de uitspraak van het gerechtshof niet mondeling, maar schriftelijk is, betaal je de helft van de normale griffierechten.