Als ondernemer trouwen onder huwelijkse voorwaarden

Verrekenen zonder te betalen

25 januari 2013

Veel ondernemers zijn getrouwd op huwelijkse voorwaarden. Daarin is vaak een verrekenbeding opgenomen: het jaarlijks overgespaarde inkomen wordt verdeeld tussen beide echtgenoten.

Beide echtgenoten kunnen doen met dat geld wat ze willen. In de praktijk blijft de verrekening vaak achterwege. Maar wat is daarvan het gevolg? En hoe kun je dat voorkomen?

Als je trouwt en niets regelt, dan ben je in gemeenschap van goederen getrouwd. Dat betekent dat alle inkomensten en uitgaven binnen het huwelijk op één hoop worden gegooid. Wil je dat niet, bijvoorbeeld om uw bedrijfsbelang te beschermen, dan trouw je onder huwelijkse voorwaarden. In de akte van de huwelijkse voorwaarden staat dan vaak een verrekenbeding, waarin bepaald wordt dat de overgespaarde inkomsten (dit zijn de inkomsten na betaling van de kosten van de huishouding) jaarlijks met elkaar worden gedeeld.

Geen verrekening in de praktijk

In de praktijk blijft de verrekening meestal achterwege. Als de partners bij elkaar blijven is dat ook geen probleem. Het wordt wel een probleem als zij willen gaan scheiden. Dan moet namelijk het vermogen en het bedrijf door tweeën worden gedeeld. En dat kan in het uiterste geval betekenen dat het bedrijf noodgedwongen verkocht moet worden met alle gevolgen van dien. Gelukkig wordt de soep normaal gesproken niet zo heet geheten, omdat de rechter ook oog heeft voor de toekomst van het bedrijf en of de uitkoop financieerbaar is. Op grond daarvan wordt dan een uitkoopregeling vastgesteld, die soms over tien jaar kan lopen.

Opnieuw bekijken

Om dit soort verrassingen te voorkomen is het beter om periodiek naar de verrekening en naar de huwelijkse voorwaarden te kijken. Je kan bijvoorbeeld met je partner het te verrekenen bedrag vaststellen en onderling afspreken hoe er wordt afgerekend, over welke periode en of je de afrekenplicht wilt verminderen of een gespreide afrekening wilt. Die afspraken leg je dan schriftelijk vast.

Je bent overigens niet verplicht het bedrag ook daadwerkelijk uit te betalen. Je mag het namelijk ook, al dan niet tegen een rentevergoeding, schuldig blijven.

Voor wat betreft je huwelijkse voorwaarden moet je ook niet uitgaan dat deze ‘voor eeuwig gelden”. Die kun je het beste periodiek bekijken, samen met je boekhouder, of deze nog wel voldoen of dat in deze levensfase een andere oplossing beter is.

Zet afpraken op papier

Overleg om de paar jaar met je accountant en/of notaris hoe je deze het beste kunt verrekenen. Dat kan zonder dat je daadwerkelijk geld moet gaan betalen. Zet die afspraken wel op papier. Je voorkomt daarmee dat je bedrijf in het kader van een scheiding noodgedwongen moet worden verkocht.