Zelfde maatregelen van werkgevers bij personeelskrapte

Vooral Inschakeling uitzendbureaus en verbreding inzetbaarheid

15 december 2009

Veel werkgevers passen dezelfde maatregelen toe om de schaarste aan personeel het hoofd te bieden. Dit blijkt uit een studie van de Erasmus Universiteit naar de krapte op de arbeidsmarkt in de sectoren industrie en bouw, dienstverlening, openbaar bestuur en zorg, welzijn en onderwijs.

Drie maatregelen staan bovenaan: 47% van de onderzochte organisaties schakelt een uitzendbureau in, 42% verbreedt de inzetbaarheid van werknemers en 38% werkt nauwer samen met andere organisaties (bijvoorbeeld via een arbeidspool of het in- en uitlenen van personeel).

Uitzendbureaus zijn vooral populair in industrie en bouw en bij het openbaar bestuur. In de sector zorg, welzijn en onderwijs koerst men meer op de inzet van gedeeltelijk arbeidsgeschikten en het stimuleren dat parttimers meer gaan werken. De studie toont voorts aan dat maatregelen zoals het verlagen van functie-eisen, het terughalen van vutters, het verplaatsen van de productie, hogere lonen en het verlengen van de voltijdse werkweek niet populair zijn onder werkgevers.

Bij toekomstige arbeidsmarkttekorten overwegen de meeste werkgevers te stimuleren

dat parttimers meer gaan werken (54%), te stimuleren dat werknemers doorwerken tot hun 65ste (51%) en verbreding van de inzetbaarheid van werknemers (49%).

Bron: Economisch Statistische Berichten