Wat houdt de experimentenwet BIZ in?

Totstandkoming en mogelijkheden Bedrijven Investeringszone

30 maart 2009

Slordige trottoirs, met graffiti bespoten muren, onveilige steegjes. Herkenbaar als je kijkt naar je bedrijfsomgeving? Dan is het tijd voor een flinke opknapbeurt. Natuurlijk het liefst zonder zelf voor de kosten op te draaien. De Experimentenwet Bedrijven Investeringszone (BIZ) biedt uitkomst.

Vanaf 1 mei kun je samen met andere ondernemers investeren in een prettigere bedrijfsomgeving. Allemaal dragen jullie je eigen steentje bij om de omgeving aantrekkelijker en veiliger te maken, als aanvulling op het onderhoud dat de gemeente doet. Dit doen jullie in een afgebakende zone. De gemeente stelt hiervoor een heffing in en zorgt dat de opbrengst terechtkomt bij de stichting die jullie geplande activiteiten uitvoert.

Wij zijn niet het eerste land met een BIZ. Onder meer in de VS, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland is het gebruik van de BIZ succesvol. Tijd voor Nederland om ook te gaan experimenteren met deze mogelijkheid. Zo’n honderd bedrijvenlocaties hebben bij rondvraag van het CDA laten blijken interesse te hebben. Voordat Nederland de wet definitief invoert, moet dit experiment van 1 mei 2009 tot 1 januari 2015 uitwijzen of de BIZ ook hier het ondernemersklimaat verbetert.

Hoe vorm ik een BIZ?

Om een BIZ tot stand te brengen, ga je eerst met de andere ondernemers uit je omgeving om de tafel zitten. Komen jullie verwachtingen overeen en welk plan van aanpak past het beste bij jullie verwachtingen? Overleg met de gemeente is noodzakelijk in dit proces. Is er voldoende draagvlak onder de ondernemers? Dan richt je samen een vereniging of stichting op die de activiteiten in jullie BIZ gaat uitvoeren. 

Zet op een rijtje om welk het gebied het gaat, wat de naam is van de vereniging stichting, welke activiteiten de vereniging of stichting aan gaat pakken, welke ondernemers een bijdrage moeten leveren en wat de hoogte is van de BIZ-heffing. Gaat de gemeente akkoord? Dan kan de BIZ in werking treden. Belangrijk is dat de stichting of vereniging zorgt dat die trottoirs inderdáád worden aangepakt, dat die gekleurde graffiti daadwerkelijk van de muren wordt geschrobd en dat die steegjes beter in de gaten worden gehouden. Verantwoording aan de gemeente en de ondernemers is hierbij een vereiste.

Welke activiteiten kan ik met een BIZ financieren?

De eerder genoemde graffiti is een van de voorbeelden die valt binnen de activiteiten van een BIZ, maar er zijn natuurlijk tal van andere manieren waarop je een BIZ kan invullen. Criterium? De activiteiten moeten gericht zijn op het bevorderen van leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of een ander mede publiek belang in de openbare ruimte van de BIZ.

Enkele voorbeelden:  

 • verbeteren van de verkeersvoorziening,

 • bewegwijzering,

 • groenvoorziening,

 • afvalinzameling,

 • verlichting,

 • schoonmaak,

 • onderhoud,

 • brandveiligheid,

 • extra surveillance,

 • nieuwe hekwerken,

 • camerabewaking.

De evaluatie van de wet vindt plaats voor 1 januari 2013.