Verjaagd uit je pand, wat nu?

Wat zijn mijn rechten bij onteigening?

20 februari 2020

Het zal je maar overkomen: Ineens valt een brief van de gemeente bij je op de deurmat. Of je als ondernemer zo vriendelijk wilt zijn om ergens anders huisvesting te zoeken. Wat kun je doen in zo’n geval?

Wat houdt de Onteigeningswet in?

Onteigening is een manier van gedwongen eigendomsontneming waar jaarlijks duizenden ondernemers in Nederland mee te maken krijgen. De overheid kan echter niet zomaar jouw grond of pand claimen. Het is alleen mogelijk in het algemeen belang, onder bepaalde voorwaarden en in overeenstemming met (inter)nationaal recht.

Aan welke regels moet de overheid zich houden?

Onteigening kan alleen plaatsvinden als de overheid zich aan bepaalde regels houdt. Zo moet er duidelijk aangetoond worden dat de onteigening het algemeen belang dient. De overheid moet op zijn minst een bestemmingsplan of concreet bouwplan voor het beoogde gebied klaar hebben.

Tot echte onteigening komt het overigens niet vaak. Meestal komen overheid en ondernemer onderling wel tot een redelijke oplossing tijdens het minnelijk traject (zonder tussenkomst van een rechter). Dan wordt er in goed overleg bepaald hoeveel je pand waard is, waar je naartoe zou kunnen verhuizen en welke kosten dat met zich meebrengt. Alleen wanneer je er met de overheid echt niet uitkomt, volgt onteigening en bepaalt de rechter de schadeloosstelling.

Ik ben het niet eens met de onteigeningsplannen van de gemeente. Wat kan ik doen??

Als je er met de gemeente (of andere overheid) niet uit komt, wordt de onteigeningsprocedure gestart. Die bestaat uit een administratieve procedure en een gerechtelijke procedure. Tijdens de administratieve procedure stelt de gemeente het onteigeningsplan officieel vast. Zolang het plan ter inzage ligt, kun je je bezwaren bij de gemeenteraad kenbaar maken. Is de gemeenteraad akkoord, dan moet het plan nog door de Kroon worden goedgekeurd en kun je opnieuw bezwaar maken. Dan volgt de gerechtelijke procedure. Als de rechter op verzoek van de gemeente een onteigeningsvonnis uitspreekt, wordt jouw grond onteigend. De rechter stelt ook de hoogte van de schadeloosstelling vast.

Let op:

Er is geen hoger beroep mogelijk tegen de uitspraak van de rechtbank, noch bij het gerechtshof noch bij de Hoge Raad. Je kan echter wel in cassatie bij de Hoge Raad (artikel 52 Onteigeningswet). Bedenk wel dat je bij cassatie alleen bezwaar kan maken tegen de manier waarop de rechtbank het recht uitlegt en niet tegen het oordeel over de feiten.

Advies bij een onteigeningsprocedure?

Een onteigeningsprocedure is meestal een erg ingewikkelde procedure. Het inschakelen van deskundige ondersteuning is daarom verstandig. Een adviseur kan tijdens de onderhandelingen het haalbare eindresultaat voor ogen houden om het maximale resultaat voor de ondernemer te bereiken. De kosten voor adviesondersteuning komen bovendien voor rekening van de overheid. Dit is wettelijk zo geregeld.