Onderzoek naar problemen huurrecht

Mag een verhuurder de overeenkomst zomaar opzeggen?

20 november 2009

Huurders van te renoveren panden of winkelcentra krijgen steeds vaker te horen dat hun huurovereenkomst beëindigd wordt wegens dringend eigen gebruik. Hoe, wat en wanneer blijft onduidelijk.

MKB-Nederland is de afgelopen weken benaderd door verontruste ondernemers. Wegens dringend eigen gebruik zeggen hun verhuurders de huurovereenkomst van een winkel- of bedrijfspand op. Kan dat zomaar?

Beroep op renovatie

Wettelijk kan een verhuurder van bedrijfsruimtes met een beroep op renovatie de huur opzeggen. De huurder moet hier wel mee instemmen. Anders moet de rechter het einde van de huurovereenkomst uitspreken. Hierbij zijn vele factoren van belang. Ook de aanspraak op tegemoetkoming en schadevergoeding van de huurder is afhankelijk van de individuele situatie. Het is daarom aan te raden niet klakkeloos in te stemmen met de opzegging maar deze juridisch te beoordelen.

Onderzoek

In juli is door de detailhandel aandacht voor de problematiek rondom het huurrecht, waarna de VVD en de SP vragen aan de Minister van Justitie hebben gesteld. Een aantal weken geleden liet de minister weten dat de huidige regelgeving voldoende is om de problemen van huurders tegemoet te komen. Volgens hem dient voor deze specifieke problemen vooral lokaal en in gedragscodes een oplossing te worden gezocht. MKB-Nederland en VNO-NCW zullen het probleem gaan onderzoeken en eventueel vervolgstappen nemen.

Bron: MKB-Nederland

Meer informatie over huurrecht op de Huisvestingdesk: