Liegende werknemer ontvangt toch ontslagvergoeding

Werkgever moet betalen na leugens werknemer

09 december 2012

"Je mag niet liegen", zeiden mijn ouders vroeger altijd. Deze wijze levensles heeft de werkneemster in deze casus kennelijk nooit meegekregen.

De werkneemster meldde zich na anderhalf jaar ziek, ze zou lijden aan leukemie. De werkgever paste haar takenpakket en het aantal te werken uren aan zodat de werkneemster toch bij het arbeidsproces betrokken kon blijven. Later gaf de werkneemster aan dat ze een borstamputatie moest ondergaan en dat er sprake was geweest van een abortus. Na verloop van tijd bleek dat de werkneemster de ernstige ziektes had verzonnen. De werkgever verzocht daarom de kantonrechter de arbeidsovereenkomst met deze werkneemster te ontbinden.

Volgens de werkgever is er door het liegen een vertrouwensbreuk ontstaan. De verhoudingen zouden in die mate zijn verstoord dat de arbeidsovereenkomst wegens veranderingen in de omstandigheden moet worden ontbonden. Volgens de werkgever hoeft er geen ontbindingsvergoeding te worden toegekend, omdat de werkneemster heeft gelogen.

Werkneemster: psychische aandoening

De werkneemster voert als verweer aan dat zij lijdt aan een psychische aandoening. Hierdoor was zijn 'gedwongen' te liegen. Ook is er volgens haar geen sprake van een vertrouwensbreuk, en zou na een goed gesprek de werkzaamheden kunnen worden hervat. De werkneemster verzoekt de kantonrechter dan ook het verzoek van de werkgever af te wijzen. Bij toewijzing verzoekt ze een vergoeding van € 5.550,25 bruto.

De kantonrechter oordeelde dat er een vertrouwensbreuk is ontstaan door het gedrag van de werkneemster. Daar komt volgens de kantonrechter nog bij dat werkneemster geen draagvlak meer heeft binnen de organisatie van werkgever. Volgens de kantonrechter is een verdere samenwerking tussen partijen dan ook niet meer mogelijk en moet de arbeidsovereenkomst eindigen.

Volgens de kantonrechter valt de werkgever niets te verwijten. Maar ook de werkneemster valt niets te verwijten volgens de rechter, omdat ze lijdt aan een psychische ziekte. De vertrouwensbreuk en de verstoorde arbeidsverhouding komt volgens de kantonrechter wel voor haar rekening. Hierdoor stelt de kantonrechter de correctiefactor uit de kantonrechtersformule op 0,5 en kent hij werkneemster een ontbindingsvergoeding toe van € 2.775,12.

Werknemers worden in het hedendaagse recht nog steeds erg goed beschermd, dat is goed te merken aan deze uitspraak. Zorg dus dat je als werkgever je zaakjes goed op orde hebt, en dat je goede afspraken maakt met je medewerkers. Ondanks het feit dat deze werkgever alles goed heeft gedaan wat hij goed kon doen in de situatie met werkgeefster, moest hij toch een ontslagvergoeding betalen. Gelukkig geeft ook de kantonrechter wel aan dat je niet mag liegen en daarom hoeft de werkgever in dit geval maar de helft van de ‘normale’ vergoeding te betalen. Gelukkig maar, dan hebben mijn ouders niet tegen mij gelogen.

Auteur

Ilse Feenstra