Wat is acquisitiefraude?

En wat doet MKB-Nederland eraan?

15 augustus 2012

MKB-Nederland maakt zich al jaren hard voor het terugdringen van acquisitiefraude en trekt daarin vaak samen op met het landelijke Steunpunt Acquisitiefraude (SAF).

Het bedrijfsleven wordt steeds vaker geconfronteerd met acquisitiefraude in al haar verschijningsvormen: van spookfacturen tot misleidende aanbiedingen. Acquisitiefraude kost het bedrijfsleven naar schatting liefst 400 miljoen euro per jaar.

MKB-Nederland is de trekker van het project Acquisitiefraude van het Actieplan Veilig Ondernemen 3, waarin overheid, politie, gemeenten, het Openbaar Ministerie, SAF en het bedrijfsleven samen werken aan het terugdringen van criminaliteit.

MKB-Nederland is van mening dat de beschermingsregeling in de Wet op de Oneerlijke Handelspraktijken - die nu alleen voor consumenten van toepassing is - ook en juist zou moeten gelden voor ondernemers; zij zijn in de praktijk immers het vaakst slachtoffer van acquisitiefraude. Dat is dan ook haar inzet in de politieke lobby.

Mocht de eventuele juridische procedure van MKB-Nederland geen succes opleveren, zal de ondernemersorganisatie dit als krachtig signaal gebruiken richting politiek dat het beslissingsproces over de wetswijziging moet worden versneld.Zie ook dossier acquisitiefraude op www.mkb.nl.