De kantonrechtersformule werkt niet altijd

Column | Ontslagvergoeding

06 september 2013

De kantonrechtersformule, wie kent hem niet? Vaak wordt gedacht dat een kantonrechter altijd deze formule toepast bij het berekenen van de ontslagvergoeding. Uit onderstaand vonnis blijkt echter het tegendeel.

Meneer X werkte sinds 1 augustus 2009 als diensthoofd P&O bij het Ruwaard van Puttenziekenhuis (“RPZ”) in Spijkenisse. Zijn bruto maandsalaris bedroeg € 6.823,00. X heeft vanaf de aanvang van zijn werkzaamheden altijd goed gefunctioneerd.

Interne crisis

Binnen het RPZ is echter al geruime tijd sprake van een interne crisis. Zowel het MT (management team), de OR (ondernemingsraad) en de VMS (verenigde medische specialisten) binnen RPZ hebben het vertrouwen opgezegd in het bestuur. Tussen X en het bestuur is sprake van een verschil van inzicht over de inrichting van het toekomstige bestuur. Deze discussie is uiteindelijk op 11 november 2010 dusdanig geëscaleerd dat X “niet zulke leuke dingen heeft verkondigd” over het bestuur tegen enkele MT leden en de voorzitter van de medische staf. Na het doen van deze uitlatingen is X op 12 november 2010 door RPZ op non actief gesteld.

Ontbinding arbeidsovereenkomst

RPZ vordert voor de kantonrechter ontbinding van de arbeidsovereenkomst van X wegens gewichtige redenen (veranderde omstandigheden), zonder toekenning van een ontslagvergoeding. Volgens RPZ bestaat er na de gebeurtenissen van 11 november 2010 geen vertrouwen meer in een toekomstige samenwerking met X.

X heeft geen schuld

X heeft in een kort geding wedertewerkstelling en rectificatie gevorderd. In beide zaken doet de kantonrechter uitspraak. Op grond van de wet heeft de kantonrechter de bevoegdheid de arbeidsovereenkomst te ontbinden wegens een verandering van omstandigheden “welke van dien aard zijn, dat de arbeidsovereenkomst billijkheidshalve dadelijk of na korte tijd behoort te eindigen”. De kantonrechter onderzoekt eerst of X de oorzaak was van het ontstaan van dergelijke omstandigheden. Dit is volgens de kantonrechter niet het geval. Gedurende het hele dienstverband van X was er sprake van een crisis. Vakinhoudelijk heeft X echter altijd goed gefunctioneerd. Zowel het MT, OR en VMS hebben zich altijd in zijn visie kunnen vinden. Op 11 november heeft zich dan wel een incident voorgedaan, maar dat is volgens de kantonrechter gezien de voortdurende crisis binnen RPZ niet zo vreemd.

Kantonrechter legt schuld bij werkgever

De kantonrechter kan de arbeidsovereenkomst echter ook ontbinden wegens omstandigheden die zijn veroorzaakt door de werkgever. RPZ heeft in de procedure aangegeven dat zij absoluut niet meer verder wil met X. De kantonrechter vindt dit te stellig, omdat het (ex)bestuur volgens hem ook heeft bijgedragen aan de ontstane situatie. Een toekomstige vruchtbare samenwerking is hierdoor onmogelijk geworden volgens de kantonrechter. Om deze reden besluit de rechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

X ontvangt flinke ontslagvergoeding

X heeft ter zitting aangegeven dat hij de arbeidsovereenkomst nog niet wil beëindigen. Nu de kantonrechter de arbeidsovereenkomst toch heeft ontbonden wegens omstandigheden die aan RPZ zijn toe te rekenen, overweegt hij dat een ontslagvergoeding wel op zijn plaats is. De kantonrechtersformule wordt door de rechter bij deze berekening niet toegepast. Vanwege het korte dienstverband van X zou dit geen recht doen aan de ontstane situatie. X ontvangt een ontslagvergoeding van € 75.000,00 bruto.

Werkgevers pas dus op. Ga er bij de ontbinding van een arbeidsovereenkomst niet klakkeloos vanuit dat de kantonrechter de kantonrechtsformule zomaar toepast. Dit is geen wet! Eerst even op de koffie bij Trevi Advocaten lijkt verstandiger..

Bron: LJN: BO6832, sector kanton Rechtbank Rotterdam, 1185154

Auteur

Ilse Feenstra