Omroepdirecteuren krijgen Buma/Stemra geld?!

Column | Waarom dit nou eenmaal moet volgens de wet

31 januari 2013

Onlangs verscheen in de media het bericht dat vele omroepdirecteuren geldontvingen van Buma Stemra. De directeuren zouden vele duizenden euro’s “buit maken” zonder er wat voor te hoeven doen. Klopt dit wel?

Weer een bericht waar Buma/Stemra publiekelijk onderuit gaat en als zondebok wordt aangemerkt. Maar klopt deze beschuldiging wel?

Personen vs Onderneming 

Buma/Stemra kan alleen muziek uitgeven en personen als rechthebbende inschrijven. Dit zit nu eenmaal verankerd in onze wet en het mandaat dat Buma/Stemra van de wetgever heeft gekregen. In normaal Nederlands: een omroeporganisatie is een onderneming en deze kan niet achter een piano of drumstel plaatsnemen om muziek te maken. Een medewerker kan dat wel.

Onderdeel van het bedrijfsproces 

Zoals bij vele ondernemingen heeft een bedrijf personeel in dienst. Ook bij een omroep is dit het geval. Sommige van deze werknemers maken muziek als onderdeel van het bedrijfsproces. Niets bijzonders tot dusver. Muzikanten kunnen hun rechten overdragen aan derden of werk in opdracht maken. Onze wet heeft een artikel wat duidelijk aangeeft dat muziek gemaakt in opdracht door de werkgever in juridische zin toekomt aan de werkgever, in dit geval de omroep. De muzikant krijgt immers net als een salesmedewerker een salaris voor de werkzaamheden.

Directeur als rechthebbende 

Omdat een omroeporganisatie moet betalen aan Buma/Stermra voor het uitzenden van muziek, is zij een betalende partij. Daarnaast heeft een omroep ook haar rechten voor de muziek die zij zelf heeft laten maken. De muziek wordt uitgezonden en volgens de wet mag zij daar een vergoeding voor verlangen. Als onderneming kan dat dus niet, zoals eerder aangegeven. Om deze reden wordt veelal de directeur als rechthebbende ingeschreven. Deze ontvangt dus de vergoedingen van Buma/Stemra en stort dit vervolgens in de kas van de onderneming. Dit is dus nodig vanwege de Buma/Stemra-regels en onze wetgeving.

Beschuldiging niet eerlijk 

Buma/Stemra werd weer eens in kwaad daglicht gezet en dit was niet fair. Ook de omroepdirectie kreeg een dreun te verwerken welke niet terecht was. Nog zo'n voorbeeld: Softwareprogrammeurs werken onder dezelfde regels in het recht en daar hoor je niemand over klagen en of schande over spreken. Zowel Microsoft als Apple verkrijgen alle rechten gemaakt door werknemers en dat is “normaal”.

Omroepdirecteuren krijgen Buma/Sterma geld?! Nee, men “krijgt” niets, dit is noodzakelijk als gevolg van de regels. Niets meer niets minder.