Mkb vreest voor dure rechtsgang

MKB Nederland ongelukkig met kabinetsvoorstel

15 maart 2011

Ondernemers zijn ongelukkig met het voornemen van het kabinet om de gang naar de rechter duurder te maken. MKB Nederland vreest vooral voor kleine bedrijven, omdat zij zullen afzien van incassovordering via de rechter.

Als ondernemer kun je een paar duizend euro meestal niet makkelijk missen voor een rechtszaak. Zeker als het om een vordering van bijvoorbeeld €200 gaat, ben je daardoor geneigd de rechtszaak maar te laten zitten. Dat zegt MKB-Nederland vandaag in een reactie in het Financieele Dagblad.

Meer wanbetalers

De Kamer overlegt vandaag met minister Ivo Opstelten van Veligheid en Justitie over het regeringsvoornemen om de kosten van civiele rechtszaken vanaf 2013 te laten betalen door de mensen die er gebruik van maken. MKB Nederland denkt dat wanbetalers hierdoor minder aangepakt zullen worden en dat er ook méér wanbetalers zullen komen. Dit omdat klanten van tevoren kunnen inschatten dat een bedrijf nooit naar de rechter zal stappen.

Verhoging kosten

Het regeerakkoord houdt niet alleen in dat je als ondernemer voortaan zelf op zou moeten draaien voor de kosten, de kosten worden ook nog eens hóger op basis van het regeerakkoord. Dit geldt voor de griffiekosten van bestuursrechtspraak en civiele rechtszaken. Wil je als ondernemer een geschil met een wanbetaler via de rechtbank beslechten, dan zul je in plaats van de vroegere €530, straks €1950 kwijt zijn. Bij minder grote zaken gaat het om een verhoging van €110 naar €1190.

PvdA en VVD

Dat de gewone man nu de rekening moet betalen, vindt PvdA-Kamerlid Jeroen Recourt zorgelijk. Over het midden- en kleinbedrijf zegt Recourt: 'Voor incassozaken worden de griffierechten disproportioneel hoog, terwijl het overgrote deel van de zaken van ondernemers incassozaken betreft.'

Ard van der Steur, Kamerlid voor coalitiepartij VVD, beaamt dat de hogere griffierechten pijnlijk zijn. Het voorstel is voor hem dan ook niet acceptabel als blijkt dat grote groepen mensen en ondernemers een gang naar de rechter niet meer kunnen betalen.

Bron: het financieele dagblad