Wat betekent finale kwijting in een beëindigingsovereenkomst?

Column | Zo definitief is die finale kwijting niet...

08 augustus 2011

Als je in goed overleg afscheid wil nemen van een werknemer teken je vaak een beëindigings-overeenkomst. In bijna alle beëindigingsovereenkomsten staat dat “partijen elkaar over en weer finale kwijting verlenen”. De bedoeling daarvan is dat partijen, nadat alle afspraken die in de overeenkomst zijn genoemd uitgevoerd zijn, definitief van elkaar af zijn. Er is dan dus geen ruimte meer voor aanspraken die niet in de overeenkomst zijn genoemd. Maar is dat ook altijd zo?

De kwestie: optieregeling vergeten... 

Een werknemer en zijn voormalig werkgever, de ABN AMRO Bank, hebben een beëindigingsovereenkomst getekend waarin niets is afgesproken over een vergoeding voor vervallen optierechten, terwijl de werknemer wèl optierechten heeft opgebouwd. Ook bevat de beëindigingsovereenkomst het gebruikelijke beding waarin partijen elkaar finale kwijting over en weer verlenen.

Nadat de arbeidsovereenkomst is geëindigd vraagt de werknemer ABN AMRO om hem de waarde van zijn optiepakket te vergoeden. ABN AMRO weigert dit. Daarop wendt de werknemer zich tot de kantonrechter te Amsterdam. 

De werknemer verwijt ABN AMRO in de procedure dat hij niet is ingelicht over het feit dat de aan hem verleende opties zouden vervallen bij het einde van het dienstverband en dus niet als een goed werkgever heeft gehandeld. De bank verweert zich door aan te voeren dat de inhoud van de optieregeling voor iedereen duidelijk is, omdat door ABN AMRO intern veel publiciteit aan de optieregeling is gegeven. De bank is ook van mening dat de hoge functie die de werknemer bekleedde met zich meebrengt dat de werknemer de optieregeling zelf in de onderhandelingen had moeten betrekken. Tot slot wijst de bank op de finale kwijting die partijen over en weer aan elkaar hebben verleend.

Het vonnis: wie krijgt gelijk?

Op 20 januari 2010 doet de kantonrechter uitspraak. Volgens de rechter betekent het feit dat de optieregeling niet in de onderhandelingen tussen de werknemer en de bank aan de orde is geweest niet dat de bank in redelijkheid mocht verwachten dat de werknemer zijn aanspraken op de optieregeling heeft laten varen. De rechter is het daarom met de werknemer eens dat deze nog een vergoeding dient te ontvangen voor de waarde van de optieregeling. De rechter begroot vervolgens de schade naar mate van redelijkheid en billijkheid.

Conclusie: een finale kwijting is toch niet zo definitief als het klinkt

Uit deze kwestie blijkt dus dat een werknemer toch aanspraak kan maken op zaken die niet in de beëindigingsovereenkomst zijn afgesproken, zoals een optieregeling of pensioenschade. Het is dus verstandig om altijd goed na te gaan of alle onderwerpen in de onderhandelingen met een werknemer aan de orde zijn gekomen om te voorkomen dat je als werkgever achteraf toch nog met een vordering wordt geconfronteerd. Als een bepaalde aanspraak niet apart wordt vergoed, is het aan te raden dit in de overeenkomst expliciet te melden.

Auteur

Maarten Menger