Kabinet gaat starteis voor BV schrappen

Startkapitaal van 18.000 euro niet meer nodig voor oprichting BV

15 december 2009

Den Haag 4 november 2006. Bij het oprichten van een Besloten Vennootschap (BV) is het, in het nieuw in te voeren systeem, niet langer verplicht een minimaal startkapitaal van 18.000 euro in te brengen. Het betreft hier een wetsvoorstel dat op dit moment nog niet van kracht is.

De ministerraad stemde gisteren in met een wetsvoorstel van minister Hirsch Ballin (Justitie, CDA) en staatssecretaris van Gennip (Economische Zaken, CDA). Dit wetsvoorstel is nog niet van kracht maar zal waarschijnlijk voor eind 2007 worden ingevoerd.

Ondernemers kunnen in het nieuwe systeem zelf bepalen welk bedrag zij bij oprichting van de BV in willen brengen. Het kabinet verwacht dat dit een gunstig economisch effect heeft omdat het voor kleine en startende ondernemers makkelijker wordt om te kiezen voor deze rechtsvorm met beperkte aansprakelijkheid. Dat maakt investeren in de onderneming aantrekkelijker.

De eis om bij de oprichting van een BV minimaal 18.000 euro in te brengen, was bedoeld om enige zekerheid te bieden aan eventuele schuldeisers. Deze zekerheid is echter schijn omdat het bedrag direct na storting weer opgenomen kan worden door de ondernemer. Dat maakt de eis overbodig en een onnodige belemmering voor het bedrijfsleven, vindt het kabinet.

Naast een minimum startkapitaal wordt ook de bankverklaring en de accountantsverklaring bij inbreng in natura afgeschaft. Verder wordt de blokkeringsregeling niet meer verplicht gesteld. Deze regeling houdt in dat een aandeelhouder die zijn medeaandeelhouders of goedkeuring moet vragen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Aan deze belemmering, die straks dus niet meer verplicht is, is de naam 'besloten vennootschap ontleend.

Werkgeversorganisatie VNO-NCW juicht de flexibilisering van het BV-recht toe. 'Wij staan positief tegenover iedere maatregel die het voor kleine en startende bedrijven makkelijker maakt om een BV op te richten', zegt een woordvoerder. Ook Belangenvereniging MKB-Nederland is positief.

Bij de Kamer van Koophandel staan 1,6 miljoen bedrijven ingeschreven. Daarvan zijn er 660.000 een BV. In 2005 hebben, van de 75.000 startende ondernemers, zich 1.400 als BV ingeschreven.

Bron: NRC Handelsblad

Auteur

Willem Overbosch