Sancties voor ondernemers die voorschriften arbo-certificaten niet naleven

Controle rond arbo-certificaten verscherpt

22 januari 2013

De controle op de naleving van regels rond arbo-certificaten wordt strenger. Ondernemingen die de regels niet naleven, krijgen te maken met zwaardere sancties.

Dat heeft Staatssecretaris de Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangekondigd. Doel: De Nederlandse werkvloer veiliger maken.

Asbest, machies en beschermingsmiddelen

Vanaf 1 januari 2012 begint het kabinet met een grondige herziening van de eisen en sancties rondom arbo-certificaten. In deze eerste fase is dat op het gebied van asbest, drukapparatuur, liften, machines, explosieveilig materiaal en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Certificaat

Voor sommige producten, werkzaamheden en systemen die risico's vormen voor de arbeidsveiligheid, heb je als ondernemer een certificaat of keuringsbewijs nodig. De verschillende branches stellen de regels voor deze certificaten of keuringsbewijzen op. Om in aanmerking te komen voor een certificaat, kun je terecht bij certificerende of keurende instellingen die door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn aangewezen. Jaarlijks verstrekken deze instellingen ongeveer 100.000 certificaten of keuringsbewijzen.

Bescherming gezondheid personeel

De nieuwe regels moeten zorgen voor betere arbeidsomstandigheden bij bedrijven: een betere bescherming van de gezondheid en veiligheid van werknemers. Verder zal de kwaliteit van producten en diensten verbeteren en zal er minder concurrentievervalsing zijn. Dit is overigens ook in het belang van ondernemingen zelf: de rotte appels zullen uit de mand gehaald worden en de serieuze bedrijven krijgen de ruimte.

Veranderingen

De belangrijkste veranderingen in het nieuwe stelsel: de eisen zijn toetsbaar geformuleerd en per afwijking is geregeld welke sanctie volgt. Bij ernstige tekortkomingen zal de certificerende instelling het certificaat intrekken. De arbeidsinspectie controleert.

Bron: Rijksoverheid

Auteur

Lenneke Arts