Nieuwe wetten voor ondernemers in 2013

Altijd op de hoogte van wetswijzingen met NieuweWetten-app

28 december 2012

Nieuwe en gewijzigde wetten treden op twee momenten per jaar in werking: op 1 januari en 1 juli. Welke veranderingen zijn komende jaar belangrijk voor jou? De belangrijkste wetswijzigingen op een rij.

De twee vaste verandermomenten van nieuwe en gewijzigde wetten zijn op 1 januari en 1 juli. Voor de ministeriële regelingen gelden vier vaste momenten: 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. Welke veranderingen zijn voor jou als ondernemer belangrijk? Je vindt ze hieronder, ingedeeld per thema.

Per 1 januari 2013

Belastingzaken

 • De mkb-winstvrijstelling gaat omhoog van 12 naar 14 procent. 

 • De ontvangst van een VAR-verklaring is niet meer automatisch. Voortaan vraag je deze jaarlijks schriftelijk of digitaal aan bij de Belastingdienst. Je kunt dit vanaf 1 september doen voor het nieuwe jaar. 

 • De verpakkingenbelasting verdwijnt. 

 • De vrije ruimte van de werkkostenregeling gaat omhoog van 1,4 naar 1,5 procent.  

Personeel

 • Het loonstrookje wordt korter en eenvoudiger. De definities en berekeningen van het loon voor de loonbelasting, van de premies werknemersverzekering en van de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet worden hetzelfde.

 • Je betaalt voortaan een hogere premie als meer werknemers met een tijdelijk dienstverband in de Ziektewet of WIA zitten. Ook beoordeelt het UWV voortaan na één jaar (in plaats van twee jaar) ziekte of je werknemer die het eigen werk niet meer kan doen, wel ander werk kan verrichten. En in plaats van een proefplaatsing van maximaal drie maanden, kan het UWV besluiten tot een proefplaatsing van maximaal zes maanden.

 • Fraude arbeidswetgeving wordt steviger aangepakt. Een frauderende ondernemer moet voortaan het voordeel plus een boete terugbetalen, de boetebedragen in arbeidswetgeving gaan omhoog en bij herhaalde fraude gaan zwaardere straffen gelden.

 • Als werkgever krijg je voortaan een mobiliteitsbonus als je een uitkeringsgerechtigde van 50 jaar of ouder of een arbeidsgehandicapte in dienst neemt. Deze bonus ligt tussen de 3500 en 7000 euro.

 • Je krijgt voortaan een werkbonus voor een oudere werknemer tussen de 60 en 64 jaar. De premiekorting voor de 62-plusser vervalt. 

Bedragen en premies

 • De jaarlijkse bijdrage aan de Kamer van Koophandel verdwijnt. 

 • Het eigen risico in de zorgverzekering gaat omhoog van 220 naar 350 euro.

 • Het wettelijk minimumloon gaat omhoog. 

 • De bovengrens van de eerste schijf van de WBSO gaat omhoog van 110.000 naar 200.000 euro. Het percentage van de eerste schrijf gaat omlaag van 42 naar 38 procent en het percentage van de eerste schijf voor starters gaat omlaag van 60 procent naar 50 procent.

 Administratie

Bedrijf starten

 • Het toezicht op het bestuur van bv's en nv's mag voortaan binnen het bestuur met uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders geregeld worden. 

Verkoop

 • Een factuur moet voortaan binnen dertig dagen betaald zijn. Je kunt in een overeenkomst een langere betaaltermijn, van maximaal zestig dagen, vastleggen. Een nóg langere termijn mag alleen als je kunt aantonen dat het zowel voor jou als je klant (B2B) niet nadelig is.

 • Invoering van de nieuwe Aanbetedingswet

Per 1 juli 2013

Personeel

 • In dienst nemen AOW'er wordt aantrekkelijker. Bij ziekte betaal je het loon zes weken door, in plaats van maximaal twee jaar. Je hebt minder re-integratieverplichtingen en je krijgt meer mogelijkheden om een tijdelijk contract aan te gaan met een gepensioneerde. Bovendien eindigt de arbeidsovereenkomst tussen jou en je werknemer voortaan automatisch als je geen andere afspraken hebt gemaakt met je werknemer.

NieuweWetten-app

Nieuwe en gewijzigde wetten vind je bij Antwoord voor bedrijven. Deze overheidswebsite heeft sinds kort een NieuweWetten-app, die je een alert geeft op het moment dat wetswijzigingen en nieuwe regels ingaan. Je kunt zelf bepalen wanneer je die meldingen wil ontvangen: drie maanden, een maand of een week van tevoren. Wil je op de ingangsdatum zelf ook een seintje krijgen? Dat kan prima.

Bron: Antwoord voor bedrijven 

Auteur

Lenneke Arts