Sociaal akkoord - wat zijn de gevolgen voor ondernemers?

Hans Biesheuvel: Akkoord is essentieel voor economie

15 april 2013

Het kabinet, werkgevers en vakbonden sloten donderdagavond laat, na 28 dagen onderhandelen, een sociaal akkoord. Het moet rust brengen en de koopkracht stimuleren. Maar wat betekent het akkoord voor jou als ondernemer?

Het sociaal akkoord is een typisch polderakkoord: alle partijen hebben moeten geven en nemen. MKB-Nederland-voorzitter Hans Biesheuvel denkt dat het akkoord rust terugbrengt, wat belangrijk is voor het herstel van het economisch vertrouwen. De belangrijkste beslissingen op een rij:

  • Het ontslagrecht wordt versoepeld en versimpeld, maar niet eerder dan per 1 januari 2016. De werkgever moet een ontslagen werknemer wel een ontslagvergoeding, of transitiebudget, meegeven. Dat is een derde maandsalaris per arbeidsjaar voor de eerste tien jaar, daarna een half maandsalaris per gewerkt jaar.  Voor een arbeidsjaar na de vijftigste verjaardag krijgt een werknemer een maandsalaris, maar voor mkb-bedrijven met minder dan 25 werknemers komt een uitzondering. De vergoeding is maximaal 75.000 euro. Bij ernstige verwijtbaarheid van werknemer of werkgever kan van deze regeling worden afgeweken, maar dit zal naar verwachting niet vaak gebeuren.

  • Er komt geen quotum voor arbeidsgehandicapten. Wel beloven werkgevers in de komende 16 jaar 100.000 arbeidsgehandicapten aan het werk te helpen (en de overheid 25.000). Maar als dat niet lukt, volgt er geen boete. Er komen wel 35 werkbedrijven om arbeidsgehandicapten aan het werk te helpen. Werkgevers gaan hier samenwerken met bonden en overheid.

  • Flexwerkers krijgen betere bescherming. In de zorg worden nulurencontracten verboden. De constructies waarbij arbeiders in Nederland werken maar onder de arbeidswet van een ander land vallen (dus bijvoorbeeld het Poolse minimumloon krijgen) moeten verdwijnen.

  • De wettelijke termijn voor de werkloosheidsuitkering WW gaat omlaag van 38 maanden naar twee jaar. Er blijft wel een mogelijkheid om in cao's af te spreken de WW op drie jaar te houden, maar dan moeten werknemers hiervoor premie gaan betalen. Dat gaat ook vanaf 2016 in.

  • Aangekondigde bezuinigingen - 4,3 miljard - worden uitgesteld tot het najaar. De nullijn in de zorg is voorlopig van tafel. Of het begrotingstekort dan dit jaar nog onder de 3 procent blijft, zoals de EU voorschrijft, is hoogst onzeker. Het is wel goed nieuws voor de koopkracht.

  • De partijen willen ook de pensioenen hervormen, maar hier zijn ze nog niet over uit. Het kabinet wil dat premies worden verlaagd om de koopkracht te stimuleren. Eind mei moet hier een akkoord over zijn. Er komt een overbrugging voor de kleine groep ouderen met een laag inkomen die wordt getroffen door de verhoging van de AOW-leeftijd.

Auteur

Marlou Visser