Juridische desk

Alles over wetten en regels voor mkb'ers

De juridische desk beantwoord vragen van werkgevers over personeelsleden en werknemers op het gebied van arbeidsrecht en ontslagrecht

Rechter weigert ontslag werknemer steeds vaker

Personeels desk

Gevolgen WWZ na 1e jaren

In de eerste jaren na het instellen van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in 2015, blijken werknemers goed beschermd te worden door rechters. Er werden veel minder ontslagvergunningen verstrekt

24 februari 2020

Transitievergoeding moet bijna altijd betaald worden

Personeels desk

Column Maarten Menger | Zelfs drugsgebruiker krijgt volle mep

Op 1 juli 2015 is de Wet werk en zekerheid (Wwz) in werking getreden en daarna ook al weer op meerdere onderdelen gewijzigd. Tot 2020 had een werknemer recht op een transitievergoeding bij e

24 februari 2020

Acquisitiefraude is strafbaar

Financiële desk

Spooknota's zijn bij wet verboden

Onder acquisitiefraude wordt verstaan het misleiden van slachtoffers door bijvoorbeeld ongevraagd advertenties te plaatsen. Of door advertenties te plaatsen in een nutteloze gids met een zee

24 februari 2020

Wat houdt de meldplicht datalekken in?

Beveiliging

Plicht geldt voor ieder bedrijf dat persoonsgegevens verwerkt

Verwerkt jouw bedrijf persoonsgegevens? Dan geldt de meldplicht datalekken voor jouw bedrijf. Dat betekent dat je verplicht bent ernstige datalekken direct te melden bij de Autoriteit Persoo

24 februari 2020

Mag de bank de rente van mijn krediet verhogen?

Columns

Column Arjen Paardekoper | Renteverhoging niet klakkeloos accepteren

Sinds de kredietcrisis worden ondernemers onverwacht geconfronteerd met verhogingen van rente, vaste opslagen en/of risico-opslagen over verstrekte leningen. Mag dit zomaar? Die vraag krijg

20 februari 2020

Wat is de Wet werk en zekerheid?

MKB Nieuws

Veranderingen op het gebied van arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is flink veranderd. Onder meer door de Wet werk en zekerheid, op het gebied van ontslag en flexibel personeel. Per 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans erbij gekomen, waard

19 februari 2020

De Arbowet sinds 2017 – Wat houdt het in?

Juridische desk

Leef jij de regels goed na?

Een aantal jaren geleden is de Arbowet veranderd. Tegenwoordig verwacht de overheid dat werkgever, werknemer en bedrijfsarts hechter gaan samenwerken om beroepsziekten te voorkomen. Ondernem

19 februari 2020

Een bedrijf afstemmen op de AVG in tien stappen

Automatisering

De AVG in jouw bedrijf inbouwen in tien stappen

Voorkom een boete, bescherm de privacy van je klantenIn de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) worden de gegevens van je klanten en werknemers beschermd. Je moet te allen tijde ku

18 februari 2020

De AVG uitgelegd; de verwerkingsovereenkomst

Juridische desk

Aan de slag met de AVG

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft invloed op ondernemers. Zo krijg je bijvoorbeeld te maken met een verwerkersovereenkomst. Wat houdt het in en wat moet je ermee?

18 februari 2020

Het personeelsdossier en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Juridische desk

Wat mag wel en niet in het personeelsdossier?

Ook met het personeelsdossier heb je te maken met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Binnen de gehele EU gelden hiervoor dezelfde privacywetgeving.

18 februari 2020

Getoond 31 tot en met 40 van 167 totaal, er zijn meerdere pagina's