Reactie MKB Nederland op verwerping nieuwe Aanbestedingswet

Dit wetsvoorstel was een stuk beter dan de huidige wet, volgens MKB Nederland
Een meerderheid van de Eerste Kamer heeft op 8 juli tegen de nieuwe aanbestedingswet gestemd.

Een meerderheid van de Eerste Kamer heeft op 8 juli tegen de nieuwe aanbestedingswet gestemd. De rechtszekerheid en proportionaliteit die ondernemers nu missen rond aanbestedingen is door het verwerpen van het wetsvoorstel nog steeds toekomstmuziek, aldus MKB-Nederland.

Het kabinet wilde met het wetsvoorstel regels stellen aan de inkooppraktijk van de overheid en (semi) publieke instellingen om praktijken als bij de bouwfraude te voorkomen. Minister Van der Hoeven van Economische Zaken waarschuwde dat de nieuwe wet misschien niet de ideale wet is, maar dat "de huidige praktijk gewoon slecht is". Zo ontbreekt nu een integriteitstoets, die volgens de minister jaren geleden de bouwfraude had kunnen voorkomen. Al eerder voelde Van der Hoeven niets voor een nieuwe toezichthouder.

Volgens de tegenstanders was er sprake van een "lege wet" die juridisch niet deugde en zou het de Eerste Kamer ongeloofwaardig maken als de leden zouden instemmen. Deze technische problemen erkende de minister. Haar bedoeling was om de kaderwet de komende drie jaar via onder meer algemene maatregelen van bestuur aan te passen.

MKB-Nederland begrijpt dat de Senaat de wet technisch niet goed vindt, maar betreurt dat de oplossingen voor de problemen van het mkb bij aanbestedingen op de langere baan worden geschoven. Dit wetsvoorstel was een stuk beter dan de huidige wet.
 
MKB Nederland heeft voor aanbestedingsvragen en/of klachten de Aanbestedingsdesk, waar je tevens melding kunt maken van onterechte aanbestedingen.