Mkb onvoldoende op de hoogte van de Arbowet

Heb jij alles voor elkaar?

10 januari 2019 19 maart 2020

Ondernemers hebben te weinig kennis van de Arbowet. Dat blijkt uit onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De wet, die al in juni 2017 inging, stelt hogere eisen aan werkgevers dan voorheen. Maar een jaar na dato, kort voordat de overgangsregeling afliep, wisten drie van de vijf werkgevers nog niet wat er van ze werd verwacht. Werk aan de winkel dus, concludeert staatssecretaris Tamara van Ark.

Mijn werknemer meldt zich ziek, en nu?

In de vernieuwde wet ligt de nadruk op preventie. De rol van de preventiemedewerker is versterkt en er is meer aandacht voor arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten en beroepsziekten. Daarnaast versterkt de wet de betrokkenheid van werkgevers en werknemers en verbetert deze de randvoorwaarden van de bedrijfsarts.

Het mkb loopt achter op het grootbedrijf

Sinds 1 juli 2018 moeten alle werkgevers aan de nieuwe Arbowet voldoen. Voor het onderzoek vroeg het ministerie zogenoemde ‘arbobeïnvloeders’ of ze op de hoogte waren van de wijzigingen. Daaruit bleek dat het grootbedrijf meer kennis over de wet heeft en bepalingen uit de wet beter heeft geïmplementeerd dan het mkb. Deze arbobeïnvloeders zijn bijvoorbeeld preventiemedewerkers, OR-leden en HR-medewerkers. Hen is ook gevraagd in hoeverre de wijzigingen al waren doorgevoerd. Hier bleek eveneens dat het mkb nog erg achterloopt.

Het mkb heeft behoefte aan kennis

Een belangrijke conclusie uit het onderzoek was dat arbobeïnvloeders behoefte hebben aan meer kennis. Over het inschakelen van de bedrijfsarts bijvoorbeeld en over de invoering van het verplichte basiscontract. Met name in het mkb vroegen de respondenten om meer informatie. Ook bleek dat ze de meeste taken van de preventiemedewerker niet kennen. Ongeveer de helft wist wel dat die er was, maar in het mkb alweer veel minder dan in het grootbedrijf. Een kwart van de arbobeïnvloeders zegt dat er in de afgelopen twee jaar een Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) is gedaan. Bijna een kwart is het van plan.

Checklist Arbowet

Werkgevers die niet aan de wet voldoen lopen het risico op hoge boetes. Hoe staat het er binnen jouw organisatie voor? Met de Checklist Arbowet weet je snel wat je nog te doen staat.

Download de Checklist Arbowet

Om het stijgend verzuim in het mkb tegen te gaan, hebben ArboNed en MKB-Nederland de krachten gebundeld. Goede informatie over, en voldoen aan de vernieuwde Arbowet helpt bij het voorkomen van verzuim.