De kloof tussen ondernemers en juristen

'Mkb-ers maken weinig gebruik van juridisch advies'

14 augustus 2012

Een onderdeel van goed ondernemen is juridisch verstandig ondernemen. Uit onderzoek van MKB-Nederland, is echter gebleken dat ondernemers weinig of geen gebruik maken van het inwinnen van juridisch advies.

De advocaat

Advocaten zijn als beroepsgroep beschermd door hun procesmonopolie. Dit houdt in dat, in  onder andere civiele procedures, bij de rechtbank verplichte vertegenwoordiging door een advocaat geldt. In de kantonsector van de rechtbank is dat niet altijd zo. 

De overheid

De markt voor juridische bijstand wordt afgeschermd door de overheid. Door het procesmonopolie niet deels open te stellen voor andere juristen, zijn er geen mogelijkheden voor impulsen die gunstig kunnen uitpakken voor het mkb. Gekwalificeerde juristen worden buiten deze markt gehouden. Maar juist deze groep juristen van vakbonden, rechtsbijstandverzekeraars en adviesbureaus heeft specifieke kennis van sectoren om het mkb goed te bedienen.

De ondernemer

Mkb'ers zijn vooral bezig met ondernemen. Ze stappen pas naar een advocaat als het echt niet anders kan. Advies inwinnen is er vaak niet bij. Er wordt vaak gedacht aan tijdsdruk, de gedachte dat juridisch advies te duur is of er wordt simpelweg gedacht dat het niet nodig is. Eenmaal bij de advocaat blijkt, omdat ze vaak al te laat zijn,  procederen nog de enige optie. Ook klagen ondernemers vaak over de hoogte van de factuur van hun advocaat. 

Problemen

Jouw bedrijf kan in de problemen komen doordat je geen juridisch advies inwint. Een voorbeeld van zo’n probleem is in het geval dat een ontslag niet goed is voorbereid. Hierdoor kan je een enorme schadevergoeding oplopen. Ook contracten kunnen lekken, waardoor het bedrijf onverwachts een hoge claim krijgt. Voor mkb'ers is dit soort schade vaak niet te dragen, met soms dramatische gevolgen, zoals een faillissement. Veel van dit soort leed kan voorkomen worden door alleen al het inwinnen van juridisch advies.