De maat is vol: protestactie tegen auteursrechten

MKB-Nederland en VNO-NCW initiëren protestactie tegen inningsystemen

15 december 2009

MKB-Nederland en VNO-NCW hebben onder de noemer ‘De maat is vol’ een protestactie gelanceerd tegen de bestaande inningsystemen van auteurs- en naburige rechten, zoals BUMA, SENA, of Reprorecht. Ondernemers hebben vele klachten en zijn het zat.

Auteur

E. Prins