De kleine lettertjes van de garantiedepositoregeling

Wat betekent de depositoregeling voor het spaartegoed van jouw eenmanszaak, vof of BV

15 december 2009

Op 10 oktober 2008 kondigde de bank Nederlandse Bank aan dat de Garantiedepositoregeling werd verhoogd tot €100.000. Deze garantieregeling geldt zowel voor particulieren als ondernemingen en houdt in dat je spaargeld tot €100.000 veilig is. Er zijn echter belangrijke verschillen in de toepassing van de regeling per rechtsvorm.

Geldt de regeling voor alle rechtsvormen?

De regeling geldt voor alle rechtsvormen, maar er is wel een verschil in de wijze waarop de regeling wordt toegepast. Afhankelijk van de rechtsvorm worden je bedrijfsrekening en privérekening samengetrokken.

  • Heb je een eenmanszaak, dan worden de saldi van je privé-rekening en je bedrijfsrekening bij dezelfde bank bij elkaar opgeteld. Dit houdt in dat wanneer het totaalbedrag van de saldi op je privé rekening en bedrijfsrekening hoger is dan €100.000, het bedrag boven de €100.000 niet gegarandeerd is.

  • Ook BV's en VOF's komen ook voor de garantieregeling in aanmerking. In tegenstelling tot bij een eenmanszaak wordt bij een BV of VOF het saldo van je privérekening niet opgeteld bij je bedrijfsrekening. Je privé-rekening en bedrijfsrekening (ook bij dezelfde bank) worden dus allebei afzonderlijk voor 100.000 gegarandeerd. Een voorwaarde is dat je een verkorte balans mag publiceren. Dit houdt in dat de jaarrekening van je bedrijf minstens twee boekjaren achter elkaar aan minimaal twee van de volgende drie eisen moet voldoen:* activa < 4,4 miljoen euro* netto-omzet < 8,8 miljoen euro* gemiddeld aantal fte < 50

Hoe zit het met bedrijven met meerdere eigenaren?

Het is belangrijk om te weten dat de regeling per onderneming geldt. De verschillende eigenaren of vennoten hebben niet per individu recht op de garantieregeling. Per onderneming wordt er dus maximaal €100.000 per bedrijfsbankrekening uitgekeerd, ongeacht het aantal vennoten. Privébankrekeningen zijn uiteraard wel afzonderlijk tot €100.000 gegarandeerd.

Voor meer informatie over het depositogarantiestelsel klik je hier.

Redactie MKB Servicedesk