Hoe krijg ik mijn bedrijfsnaam van andermans website verwijderd?

VRAAG VAN DE WEEK 51

28 januari 2009

Ik ben importeur en een voormalige klant van mij heeft onjuiste informatie over mijn bedrijf op zijn website geplaatst. Bovendien heeft hij een aantal foto’s van onze producten geplaatst die hij nooit kan leveren aan consumenten. Wat kan ik ondernemen om deze beschuldigingen en onjuiste informatie van zijn website te laten verwijderen?

Op internet mag veel. Als je als bedrijf echter informatie op je eigen website zet, moet die wel kloppen. In dit geval had de voormalige klant op zijn site (een webwinkel) vermeld dat de importeur nog steeds leverancier aan zijn bedrijf zou zijn. Dat was de importeur echter niet meer.

Daarnaast waren er assortimentfoto’s op de website geplaatst van producten die de webwinkel alleen via de importeur geleverd kon krijgen. De importeur had namelijk een alleenverkopersovereenkomsten voor de Benelux en er zaten (voor zover hij wist) geen lacunes in zijn distributienetwerk.

De importeur klopte daarop aan bij de MKB Servicedesk voor juridische ondersteuning. Die bracht hem in contact met een bedrijfsjuridisch advieskantoor uit het Juridisch Netwerk van de MKB Servicedesk.

De bedrijfsjurist constateerde dat de naamsvermelding als leverancier geheel ten onrechte was gebeurd. Vanwege deze misleiding zond hij een brief aan de webwinkel waarin deze gesommeerd werd om binnen 12 uur de naam van de importeur te verwijderen. Zou dit niet binnen die 12 uur gebeurd zijn, dan kon de webwinkel een kort geding tegemoetzien, waarin de verwijdering van de bedrijfsnaam werd geëist op straffe van een dwangsom van € 100.000,-- per overtreding en € 10.000,-- voor elke dag dat de bedrijfsnaam van de importeur vermeld stond.

Datzelfde gold voor de afbeeldingen van de producten van de importeur. Daarop rustte namelijk auteursrecht, dat via de alleenverkopersovereenkomst voor de Benelux aan de importeur toebehoorde.

De brief had direct effect. Binnen 12 uur was de naam verdwenen. Maar ook was de webwinkel redelijk droog komen te staan qua assortiment, omdat men 363 (afbeeldingen van) producten van de website moest verwijderen op een totaal van 405 producten. 

Zonder enige gerechtelijke procedure bereikte de importeur met één brief van een jurist dus zijn doel.

Mr. Henk J. van Amerongen

Juridisch Netwerk MKB Servicedesk