Onderzoek naar advocatentarieven van start

Tarieven zijn vaak niet transparant

07 januari 2009

Een team van de Rijksuniversiteit Groningen start deze maand op initiatief van de Nederlandse Orde van Advocaten een onderzoek naar 'belemmeringen bij de toegang tot de advocaat' voor ondernemers en betalende burgers. Het onderzoek moet medio 2009 zijn afgerond, zo meldt het Financieele Dagblad.

De onderzoekers - een rechtseconoom, een rechtssocioloog en een bestuurskundige - kijken naar factoren die de toegang tot de beroepsgroep belemmeren. Dat kan gaan om een zoektocht naar de juiste advocaat voor een bepaalde zaak of het maken van (prijs)afspraken vooraf. De tarieven van advocaten liggen al jaren onder vuur. Dat de Orde klachten van bedrijven en burgers serieus neemt, blijkt uit de instelling van een begeleidingscommissie met daarin vertegenwoordigers van MKB-Nederland, het Verbond van Verzekeraars en de Consumentenbond.

MKB-Nederland reageert positief

Marcel Braakman van MKB-Nederland is blij met het onderzoek. 'In de ondernemerspraktijk is veel onbekendheid met de advocatuur. De kosten weerhouden entrepreneurs ervan om een advocaat in de arm te nemen.' Volgens Braakman 'klemt' dit indien je als eiser je recht wil halen, maar vooral als je gedaagde bent. 'Je loopt het risico kapot te worden geprocedeerd.'

Ondernemers verkiezen brancheorganisaties boven advocaat

Braakman ziet dat veel brancheorganisaties ertoe zijn overgegaan hun leden juridische dienstverlening aan te bieden. 'De drempel van een bekende organisatie is lager dan die van een advocaat.' Voor hem is dat een teken dat de transparantie in de advocatuur niet optimaal is. Ook het Verbond van Verzekeraars juicht het initiatief van de Orde toe om onderzoek te laten doen naar belemmeringen bij de toegang tot de advocaat. 'Wij zijn verheugd om zitting te nemen in de begeleidingscommissie en mede sturing te geven aan de opzet van het onderzoek', aldus Ernst Pompen van de verzekeraars.

Uitbreiding bestaand onderzoek

De Orde heeft meerdere universitaire instellingen gevraagd een onderzoeksvoorstel in te dienen. Verschillende wetenschappers dachten nog wel nieuwe gegevens aan reeds beschikbare data te kunnen toevoegen. De Orde is eerst nagegaan wat er lag aan bestaand onderzoek. 'Daarop kan dan worden doorgevraagd', aldus de woordvoerder. 'Want als je alleen maar vraagt: "Vindt u een advocaat duur?", dan is de kans groot dat mensen "ja" invullen. Zo werkt dat nu eenmaal. Maar alleen ja of nee zegt niet zo veel. We willen graag weten waar dat dan in zit, om wat voor zaken het gaat en om welke groep cliënten.'

Bron: Het Financieele Dagblad