Wat betekent het nieuwe ontslagrecht voor ondernemers?

De belangrijkste veranderingen op het gebied van ontslag van personeel

12 februari 2014

De ontslagvergunning wordt vervangen door een ontslagadvies, de gang naar de kantonrechter wordt voor ondernemers lastiger en de ontslagvergoedingen worden lager: enkele van de veranderingen met de komst van het nieuwe ontslagrecht die belangrijk zijn voor ondernemers. Een overzicht van de veranderingen.

Laatste nieuws over het nieuwe ontslagrecht? Lees het artikel over de wet Werk en Zekerheid!

De ontslagvergunning vervalt

De ontslagvergunning verdwijnt. Wil je in de toekomst een werknemer ontslaan, dan ben je verplicht het UWV om een ‘ontslagadvies’ te vragen. Geeft het UWV een negatief advies, dan kun je de werknemer alsnog ontslaan, iets dat vroeger niet kon als je geen ontslagvergunning kreeg. Máár, de kans is groot dat je werknemer vervolgens naar de rechter stapt om het ontslag ongedaan te laten maken of om een flinke ontslagvergoeding af te dwingen. De kantonrechter zal het advies van het UWV nadrukkelijk laten meewegen in de beslissing. De toetsingscriteria die de rechter hanteert voor werkgevers, zijn namelijk identiek aan die van het UWV. De kans is dus groot dat je bij een negatief advies van het UWV, het ontslag weer in moet trekken.

Eén route naar de kantonrechter

De gang naar de kantonrechter voor een ontslagvergunning wordt voor ondernemers moeilijker. Nog steeds kun je als werkgever naar de rechter stappen om de arbeidsovereenkomst met een werknemer te laten ontbinden, als je een conflict had met je werknemer. Maar de enige andere mogelijkheid om naar de rechter te stappen is als het gaat om tussentijdse beëindiging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of als je iemand wil ontslaan terwijl een opzegverbod geldt, bijvoorbeeld omdat je werknemer ziek is.

Aangezien de ontslagroute via de kantonrechter voor jou als werkgever lastiger wordt, zal het vaker je werknemer zijn die naar de rechter stapt. Hij kan bijvoorbeeld de rechter verzoeken het ontslag ongedaan te maken als jij hem hebt ontslagen ondanks een negatief ontslagadvies van het UWV. En als het ontslag in stand blijft, kan je ex-werknemer je ook via de kantonrechter verzoeken een ontslagvergoeding te betalen.

De ontslagvergoeding gaat omlaag

Bij onvrijwillig ontslag of bij het niet verlengen van een tijdelijk contract (van minstens een jaar) ben je je werknemer voortaan een ‘transitiebudget’ verschuldigd. Dit bedrag komt neer op een kwart maandsalaris per gewerkt dienstjaar, met een maximum van vier maandsalarissen. Je ex-werknemer kan dit transitiebudget gebruiken voor (om)scholing of inschakeling van een loopbaanbegeleider.

De alom bekende ‘kantonrechtersformule’ verdwijnt. De ontslagvergoeding komt neer op een half maandsalaris per dienstjaar en is maximaal 75.000 euro bruto. 

Personeelsdossier wordt nog belangrijker

Om een negatief ontslagadvies van het UWV te voorkomen en om bij een eventuele rechtszaak sterk te staan, is het heel belangrijk je personeelsdossier goed bij te houden. Het UWV geeft namelijk advies op basis van schriftelijke documenten. Hoe beter je jouw ontslagaanvraag onderbouwt met documenten, hoe groter de kans dat je een positief ontslagadvies krijgt bij het UWV. Bij de rechtbank geldt hetzelfde. 

Makkelijker ontslag voor oudere werknemers

Het wordt makkelijker om van ouder personeel af te komen, met alleen een geringe vergoeding als compensatie. De regering hoopt hiermee de mobiliteit van oudere werknemers op de arbeidsmarkt te stimuleren. 

Ontslagprocedure duurt langer

Als werkgever blijf je langer in onzekerheid met de komst van het nieuwe ontslagrecht. Eerst moet je langs het UWV voor een ontslagadvies, daarna volgt mogelijk een procedure bij de rechter. Doordat nu íeder ontslag via het UWV loopt, neemt de werkdruk bij de organisatie toe en zou de wachttijd voor een ontslagadvies weleens op kunnen lopen. Je bent zo máánden verder voor je afscheid kunt nemen van je werknemer.

Publicatiedatum: 13 november 2012

Auteur

Pauline Bouwmeister