Wet Werk en Zekerheid aangenomen

Ook Eerste Kamer akkoord

12 juni 2014

De wet Werk en Zekerheid, met wijzigingen in onder andere het ontslagrecht en flexibele arbeidscontracten, is aangenomen door de Eerste en Tweede Kamer. Dit betekent dat de wijzigingen in het arbeidsrecht vanaf 2015 ingaan.

Nu de wet Werk en Zekerheid is aangenomen door de Eerste en Tweede Kamer zullen de veranderingen in het arbeidsrecht de komende jaren doorgaan. De belangrijkste wijziging na behandeling in de Eerste Kamer is dat de eerste maatregelen op 1 januari 2015 ingaan in plaats van 1 juli dit jaar. 

Wat verandert er in het arbeidsrecht met de wet Werk en Zekerheid?

Er was al een aantal aanpassingen in het wetsvoorstel gedaan voor de Tweede Kamer akkoord ging. 

Uitstel wijziging ketenbepaling

Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft besloten de wijziging van de zogenoemde ketenbepaling met een jaar uit te stellen. Van 1 juli 2014 naar 1 juli 2015. De wijziging houdt in dat werknemers niet na drie jaar, zoals nu, maar al na twee jaar aanspraak kunnen maken op een vast contract. 

Transitievergoeding

Alle werknemers krijgen na een arbeidsovereenkomst van ten minste twee jaar recht op de transitievergoeding. Voor de kleine bedrijven met minder dan 25 medewerkers komt er een overgangstermijn. Je mag tot 2020 een lagere ontslagvergoeding betalen als je personeel noodgedwongen moet ontslaan vanwege bedrijfseconomische omstandigheden. Dan mag je bij de berekening van de omvang van de verschuldigde transitievergoeding uitgaan van de duur van het dienstverband gerekend vanaf 1 mei 2013. Als je iemand in mei 2017 moet ontslaan met 15 dienstjaren, hoef je maar over vier jaar daarvan transitievergoeding te betalen.

Transitievergoeding berekenen? Check onze tool.

Auteur

Laura Wennekes