Belastingdienst vermindert belastbare winst MKB'ers

MKB-vrijstelling tien procent van belastbare winst

15 december 2009

Ondernemers kunnen vanaf dit jaar bij het invullen van het zogenoemde schattingsformulier gebruikmaken van de MKB-vrijstelling. Dit betekent dat als je aan het urencriterium voldoet, tien procent van de belastbare winst na de ondernemersaftrek mag aftrekken.

Schatting

Ondernemers moeten ieder jaar een schattingsformulier invullen. Met dit formulier geven zij de Belastingdienst een indicatie van hun inkomsten in het lopende kalenderjaar. Bij het invullen van vraag 9b op het schattingsformulier kunnen ondernemers hun belastbare winst verminderen met de MKB-vrijstelling. De vrijstelling bedraagt 10 procent van de winst na aftrek van de ondernemingsaftrek.

Urencriterium

Je voldoet meestal aan het urencriterium als je aan de volgende 2 voorwaarden voldoet:

  • Je besteedde als ondernemer in 2006 minimaal 1.225 uren aan het feitelijk drijven van uw onderneming(en).

  • Je besteedde meer dan 50% van de tijd die u werkte aan uw onderneming(en). Deze voorwaarde geldt niet als je in een van de jaren 2001 tot en met 2005 geen ondernemer was.

Wie niet (meer) aan het urencriterium voldoet, kan toch de MKB-vrijstelling toepassen als hij er (een van de) de afgelopen jaren wel aan heeft voldaan. Lees hier meer over het urencriterium. Een voorbeeld van de fiscale winstberekening waarin de MKB-vrijstelling is opgenomen, vind je hier.

Meer weten

Wil je meer weten over belasting betalen? Bekijk dan hier onze artikelen. Heb je vragen over het invullen van je schattingsformulier of over andere belastingzaken? Neem dan contact met ons op via de vraagbox op de homepage.  

Bron: KvK.nl/Belastingdienst