Kabinet wil heffingen loonbelasting en premies versimpelen

Inhoudingen van werkgevers en werknemers in één keer afdragen

15 december 2009

Het kabinet gaat onderzoeken of de heffingen voor premies en belastingen administratief versimpeld kunnen worden. Dit maakt het loonstrookje overzichtelijker voor de werknemer. Gedacht wordt aan een scenario dat inhoudt dat de werkgever alle inhoudingen die door de werknemer zijn verschuldigd in een keer kan afdragen, evenals alle door de werkgever zelf verschuldigde premies. Dat scheelt zowel werkgevers als Belastingdienst werk.