Vennootschapsbelasting 0,5% lager

Speciaal Vpb-tarief voor mkb

13 augustus 2012

Het tarief voor de vennootschapsbelasting gaat volgend jaar met een half procent omlaag, naar 25%. Voor het mkb geldt zelfs een speciaal tarief van 20%.

Whitepaper Hoe maak ik een ondernemingsplan?

De Tweede Kamer stemde afgelopen week in met het Belastingplan 2011. De belangrijkste pijlers van dit plan zijn ondernemerschap en innovatie, het bestrijden van fraude en belastingontwijking en stimulering van de woningmarkt. Op 20 en 21 december behandelt de Eerste Kamer het Belastingplan 2011. Na goedkeuring van de Eerste Kamer treden de wetsvoorstellen op 1 januari 2011 in werking.

Wat verandert er voor ondernemers?

Nu de Tweede Kamer akkoord is met het nieuwe belastingplan, is duidelijk wat er voor ondernemers verandert. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:

  • De vennootschapsbelasting (Vpb) gaat met een half procent omlaag naar 25%.

  • Het ‘MKB-tarief’ in de Vpb wordt definitief op 20% gesteld.

  • De fiscale stimuleringsregeling voor speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) en uitbreiding van de innovatiebox wordt verruimd.

  • Aanvullende wetgeving moet gaan voorkomen dat investeerders en ondernemers via gekunstelde constructies de vennootschapsbelasting en overdrachtsbelasting kunnen ontlopen.

Andere veranderingen

Naast de belangrijke verlaging van het tarief voor de vennootschapsbelasting, is de Tweede Kamer ook akkoord met de volgende veranderingen:

  • In de strijd tegen zwartsparen krijgt de Belastingdienst meer mogelijkheden om geautomatiseerd gegevens uit te wisselen met andere landen.

  • Ter stimulering van de woningmarkt geldt voor arbeidskosten bij renovatie tijdelijk (tot 1 juli 2011) het lage btw-tarief van 6%.

  • Verhoging van de assurantiebelasting.

  • Verhoging van de btw op kunst.

  • Het schrappen van de heffingskorting op groene en maatschappelijke beleggingen en beleggingen in durfkapitaal. Deze wordt in een periode van drie jaar geleidelijk afgebouwd.

Geen beleggingen in het mkb

Het Alternext amendement, dat beleggingen in het mkb makkelijker zou moeten maken, heeft het niet gered. Wel heeft staatssecretaris Weekers van Financiën toegezegd om beleggen in het mkb fiscaal aantrekkelijker te maken. Hiervoor zal hij voor 1 april 2011 een ‘startnotitie’ naar de Tweede Kamer sturen.

Bron: ministerie van Financien