Belastingaftrek voor onderzoek en innovatie vanaf 2012 ook voor ondernemers

40 procent van investeringen van ondernemers aftrekbaar

25 juli 2013

Vanaf 2012 kunnen ondernemers gebruik maken van de nieuwe fiscale regeling Research & Development Aftrek (RDA). Dankzij de regeling worden investeringen in nieuwe producten en diensten makkelijker aftrekbaar. Vanaf 2012 kun je 40 procent aftrekken.

Whitepaper Hoe bedien ik mijn klanten online?

Dat schrijft Elsevier Fiscaal. "De regeling is zo simpel gemaakt, dat ondernemers het geld voor de accountant of belastingadviseur in hun zak kunnen houden," zo verklaart minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. De minister vindt het belangrijk dat ook kleine ondernemingen kunnen profiteren van de Research & Development Regeling (RDA), omdat veel innovaties komen vanuit starters en kleine bedrijven. "Het mkb is de motor van onze economie," aldus Verhagen.

Nieuwe producten en diensten

De RDA richt zich op investeringen die betrekking hebben op de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten (behalve voor loonkosten). De RDA kun je als extra aftrekpost inzetten bij de bepaling van je fiscale winst. In 2012 komt dit neer op een aftrek van 40 procent. Overigens moeten deze kosten en uitgaven wel direct toerekenbaar zijn aan Speur en Ontwikkelingswerk (S&O), erkend in een S&O-verklaring. In de vennootschapbelasting levert je dit een netto voordeel op van 10 procent (bij een tarief van 25 procent).

Steun voor vernieuwende ondernemers

De RDA vormt een onderdeel van het topsectorenbeleid. Behalve minder belasting voor vernieuwende ondernemers, houdt dit ook in dat er meer durfkapitaal voor starters en snelle groeiers beschiktbaar komt, dat onnodige regels worden afgeschaft en dat er een diplomatieke lobby komt voor bedrijven in het buitenland.

MKB-Nederland

Ondernemersorganisatie MKB-Nederland juicht dit nieuwe beleid toe: "Hierdoor krijgen innovatieve topspelers de kans om op de wereldmarkt te kunnen uitblinken."

Bron: ElsevierFiscaal en MKB-Nederland

Auteur

Lenneke Arts