Wat is onroerendezaakbelasting (OZB)?

OZB bij kopen bedrijfsruimte

25 januari 2013

Aan het kopen van een bedrijfsruimte zitten voor- en nadelen. Een nadeel kan zijn dat je onroerendezaakbelsting (OZB) moet betalen.

Wat is OZB?

OZB is een belasting die je betaalt over de waarde van onroerende goederen. Dus ook als je bedrijfsruimte koopt moet je dit betalen. Deze belasting moet je betalen aan de gemeente waarin je pand gevestigd is.

Hoe wordt de hoogte vast gesteld?Sinds 1 januari 2009 wordt de hoogte van de OZB berekend naar een percentage van de WOZ-waarde. Dit percentage wordt jaarlijks door de gemeente vastgesteld. 

Woning of niet-woning?

Als de waarde van het woondeel van een pand meer dan zeventig procent van de totale waarde is, is het een woning. In alle andere gevallen is sprake van een niet-woning. Een woning-praktijkruimte (verhouding zeventig-dertig procent) wordt meestal als woning aangemerkt. 

Als de waarde van een woondeel wordt bepaald, moet ook worden beoordeeld of andere objectdelen, zoals een berging of een stuk grond, onderdeel zijn van de woning. In veel gevallen kun je bij de Belastingdienst een opgave van de waarde van het woningdeel (WOZ waarde) aanvragen. Deze waarde is ook van belang voor het eigenwoningforfait inkomstenbelasting (IB) en de waterschapsbelasting.

Wat als ik een ander pand koop?

Als eigenaar moet je de OZB op 1 januari betalen. Verkoop van of vertrek uit het pand na 1 januari van het belastingjaar, heeft geen invloed op de OZB.  Dit is wettelijk geregeld en geldt dus voor alle gemeenten in Nederland. Wel is het zo dat de belasting bij een verkoop door de notaris wordt verrekend tussen koper en verkoper. De verkopende partij moet de OZB aan de gemeente betalen. 

Bron: Rijksoverheid.nl