Wat betekent het Belastingplan 2011 voor de mkb'er?

Overzicht van de belangrijkste plannen voor ondernemers

12 oktober 2016

De Troonrede is weer voorgelezen, de plannen voor 2011 zijn bekend gemaakt. Maar wat zijn nou de belangrijkste punten die je als ondernemer moet weten? Wij geven er vijf.

In het Belastingplan voor 2011 is een aantal maatregelen opgenomen om ondernemerschap en innovatie te stimuleren. Want, zo zegt de overheid, ondernemers zijn de motor van economische groei, werkgelegenheid en productiviteit. En zo is het maar net natuurlijk. We geven je de belangrijkste:

Verlaging tarief vennootschapsbelasting 

Met ingang van 1 januari 2011 wordt het algemene tarief van de vennootschapsbelasting met een half procent verlaagd tot 25%. Dit percentage moet je berekenen als je winst hoger is dan €200.000. Wanneer je winst lager is dan dit bedrag, mag je het zogenoemde 'mkb-tarief' hanteren, dit is nu definitief vastgesteld op 20%. 

Let op: De eerste schijf in de vennootschapsbelasting wordt verlengd naar € 250.000 (2018) en naar € 350.000 (2021).

Verbetering liquiditeitspositie ondernemingen

Hiervoor zijn een drietal maatregelen genomen:

  1. Verlenging verruiming achterwaartse verliesverrekening ('carry back')Als je verlies draait in een jaar, mag je dat verlies verrekenen met de (belastbare) winsten van de drie voorgaande jaren. Deze maatregel gold al in 2009 en 2010, en gaat nu ook voor 2011 gelden. In ruil hiervoor wordt de voorwaartse verliesverrekening van negen jaar ingekort tot zes jaar. Voor de extra verrekeningsjaren geldt een plafond van maximaal €10 miljoen per jaar. 

  2. Btw-kwartaalaangifte definitiefSinds juli 2009 kun je als ondernemer ervoor kiezen om de aangifte en afdracht van btw per kwartaal te doen in plaats van per maand. Deze maatregel wordt nu structureel gemaakt. Je kunt dus ook in de toekomst je btw-aangifte per kwartaal blijven doen.

  3. Verlenging regeling versnelde afschrijvingOok investeringen die je in 2011 doet, kunnen in twee jaar worden afgeschreven. 

Versoepeling werkkostenregeling

In 2011 wordt de werkkostenregeling ingevoerd. Vanaf dan mag je maximaal 1,4% van je totale fiscale loon besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor je werknemers. Je bent nog niet verplicht om gebruik te maken van deze regeling, tot en met 2013 mag je ook de bestaande regels voor vrije vergoedingen en verstrekkingen blijven gebruiken. Op verzoek van werkgevers zijn een paar regels versoepeld:

  • Werkkleding met een groot bedrijfslogo wordt op nihil gewaardeerd en komt niet ten laste van de vrije ruimte.

  • Vakliteratuur en de inschrijfkosten van beroepsregisters worden toegevoegd aan de gerichte vrijstellingen en ook die gaan niet ten koste van de vrije ruimte.  

Verlenging overheidsregelingen kredietverlening

De Borgstellingsregeling voor het mkb en de Garantie Ondernemersfinanciering voor (middel)grote bedrijven worden verlengd. Hiervoor stelt de minister 2 miljard euro beschikbaar. Bij beide regelingen staat de overheid garant voor de helft van het bedrag dat je bij de bank wilt lenen. De bank loopt daardoor nauwelijks risico, wat het makkelijker maakt om aan krediet te komen. 

Stimuleren speur- en ontwikkelingswerk

Voor werknemers die bezig zijn met technologische ontwikkelingen en hiervoor speur- en ontwikkelingswerk (S&O) verrichten, kun je als ondernemer een afdrachtvermindering van loonbelasting krijgen. In 2011 kan de werkgever een afdrachtvermindering van 46% toepassen op het totale S&O-loon tot een grens van €220.000. Daarboven geldt een percentage van 16%. 

Bron: Belastingplan 2011