Welke fiscale voordelen rondom zakelijk rijden veranderen in 2014?

Wat gebeurt er met de aftrekmogelijkheden en bijtelling?

16 februari 2016

Sinds het ‘najaarsakkoord’ dat de belastingplannen voor 2014 rondmaakte, weet je als ondernemer dat de kosten van je mobiliteit volgend jaar flink kunnen oplopen. Zowel privé als zakelijk. De regering hoopt ruim een miljard euro extra op de begroting te kunnen zetten met het aanpassen van fiscale spelregels voor autobezitters. Wat gaat er veranderen?

Om dit voor elkaar te krijgen, verdwijnen er een paar aantrekkelijke aftrekmogelijkheden of komt er een aanscherping. Ook de autobelastingen veranderen. Eerder was al bekend dat de bijtelling aangescherpt gaat worden. Het gaat daarbij vooral om personenauto’s: voor bestelauto’s wijzigt er niet veel. 

Veranderingen 2014

Het Belastingplan 2014 wordt pas in december definitief, maar de volgende veranderingen zullen zeer waarschijnlijk doorgevoerd worden:

  • De percentages van de bijtelling voor elektrische en plug-in hybrid-auto’s worden aangepast. De 0 procent-categorie verdwijnt en wordt 4 procent en 7 procent;

  • De KIA-regeling verdwijnt voor personenauto’s;

  • De milieu-investeringsaftrek (MIA) richt zich enkel op (semi-)elektrische auto’s;

  • De TWA-regeling vervalt per 31 december 2013;

  • De VAMIL-regeling verdwijnt voor personenauto’s.

Percentages bijtelling 

Als leaseauto’s van je bedrijf ook privé worden gebruikt, wordt dit gezien als een vorm van inkomen waarover jij als werkgever loonbelasting moet inhouden op het salaris. Dat is altijd een percentage van de catalogusprijs van de auto, maar de hoogte van het percentage wordt níet bepaald door de hoeveelheid privégebruik, maar door de hoogte van de CO2-uitstoot. Milieu-onvriendelijke auto’s kosten dus meer belasting over de bijtelling dan milieuvriendelijke. Sterker nog: volledig elektrische auto’s vallen in 2013 in het ‘0 procent-tarief’: zij betalen helemaal geen bijtelling.

Dit gaat veranderen. Ten eerste verdwijnt het 0 procent-tarief. Voor volledig elektrische auto’s ga je 4 procent bijtelling betalen. De zogenaamde plug-in hybrid en range extender modellen - met een uitstoot van vijftig gram CO2 en minder - vallen in de eveneens nieuwe categorie van 7 procent. Dat is minder dan wat de meeste brandstofauto’s aan bijtelling kosten, maar nog altijd meer dan niks. Daarom is dit al één reden om nog voor het nieuwe jaar een (gedeeltelijk) elektrische auto aan te schaffen en te naam te stellen: dan betaal je de eerstkomende jaren nog het tarief uit 2013. 

Daarnaast moeten auto’s vanaf volgend jaar een stuk zuiniger zijn dan voorheen voordat ze een lage bijtelling krijgen. Veel gangbare auto’s zullen niet meer voldoen aan de normen voor 14 of 20 procent bijtelling en vallen buiten de boot. Dat verklaart meteen waarom automerken ook in deze klassen richting het eind van het jaar met voorrang zeer zuinige nieuwe modellen lanceren. En zorgen dat die beschikbaar zijn.

Als je in 2013 een auto gaat rijden die niet meer dan 50 gram CO2 uitstoot per kilometer, mag je, zoals het er nu naar uitziet, het 0 procent-tarief van de bijtelling uit 2013 nog vijf jaar meenemen. Het 0 procent-tarief verdwijnt namelijk alleen voor auto’s die vanaf 1 januari 2014 op naam worden gesteld. De minister heeft aangegeven dat een eenmaal verworven situatie wordt gerespecteerd, dus er wordt niet getornd aan het 0 procent-tarief op auto’s van voor 2014. 

De duur van vijf jaar is gebaseerd op het idee dat dat ‘een gangbare termijn voor een leasecontract’ is. Met andere woorden: als je in 2013 in een auto gaat rijden die in het 0 of bijvoorbeeld 14 procent-tarief van de bijtelling valt, kun je er redelijk zeker van zijn dat het de komende vijf jaar zo blijft. Belangrijk is wel dat je auto uiterlijk 31 december 2013 op kenteken is gezet.

KIA-regeling

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) houdt in dat je een extra post (afhankelijk van het aankoopbedrag van je auto) mag aftrekken van de belastbare winst. Dat is van toepassing op nieuwe én gebruikte auto’s (mits de auto qua CO2-uitstoot niet hoger uitkomt dan de huidige bovengrens van de 14 procent-bijtelling). Deze KIA geldt sinds een paar jaar ook voor zeer zuinige personenauto’s. De auto moet dan ingezet worden middels aankoop of financial lease. Per 2014 wordt de KIA beperkt tot bestelauto’s. In 2013 kun je de KIA dus nog toepassen op auto’s die 0 of 14 procent bijtelling hebben.

MIA-regeling

De milieu-investeringsaftrek (MIA) biedt je de mogelijkheid om een bedrag (gebaseerd op de aanschafwaarde van de auto) af te trekken van je belastbare winst. En: de MIA is te gebruiken in combinatie met de KIA (wat zorgt voor extra veel aftrek) en ook met de VAMIL of de TWA. Er zijn op dit moment drie percentages die gehanteerd worden: 13,5; 27 en 36 procent van de investeringskosten.

Welk percentage je kunt aftrekken, wordt bepaald door het milieu-effect en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel. De MIA geldt voor investeringen die op de Milieulijst staan, zoals auto’s met 14 procent bijtelling. Daar is het voordeel een gebruikelijke 13,5 procent van de aanschafwaarde. De aftrek geldt alleen voor nieuwe, ongebruikte auto’s en is van toepassing bij koop, Financial Lease en in modellen tot vijftig gram CO2. Je mag in dat geval (in 2013 nog) 36 procent van de investering van de ondernemingswinst aftrekken. Als je als ondernemer goed draait en in een inkomstenbelastingtabel tot 52 procent valt, praat je dus al gauw over vele duizenden euro’s netto.

In 2013 bedraagt het budget voor MIA 101 miljoen euro, in 2014 wordt dat 91 miljoen. Het kan dus zijn dat je aan het eind van het jaar geen MIA meer kunt krijgen, als het budget op is. Bovendien wordt de MIA in 2014 beperkt tot (semi-)elektrische auto’s, met een maximumbedrag per auto. Nu is het dus nog interessant om een auto met 14 procent bijtelling aan te schaffen: in 2014 krijg je daarop geen MIA meer. 

TWA-regeling

De tijdelijke willekeurige afschrijving (TWA) staat je toe om eenmalig maximaal 50 procent van de af te schrijven aanschaffingskosten van een investering (zowel koop als Financial Lease) in 2013 af te schrijven. Dit mag je eenmalig doen en de regeling geldt voor auto’s die in 2013 0 of 14 procent bijtelling hebben. De TWA is een tijdelijke crisismaatregel, dus het was vooraf bekend dat deze zou vervallen in 2014. Het kan handig zijn hier je voordeel mee te doen zolang het nog kan. 

VAMIL-regeling

Ook de versnelde afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) verdwijnt in 2014, althans, voor personenauto’s. Deze regeling geldt voor elektrische en plug-in hybrid-auto’s (vijftig gram en minder CO2-uitstoot per kilometer). Met de VAMIL kun je met driekwart van de gangbare afschrijving schuiven, omdat een elektrische, plug-in hybrid-auto of een zuinige aardgaspersonenauto, zoals de Volkswagen EcoFuel, een milieu-investering is. Het is dus zelfs mogelijk die 75 procent meteen in het eerste jaar op te voeren als afschrijving op de investering. De overige 25 procent moet je op reguliere wijze afschrijven.