Wat wil de Big Data Alliance?

Interactie tussen wetenschap, kennis en samenleving

29 november 2017

Big data. Het buzzwoord van dit moment. Alleen niemand weet precies hoe of wat ze met big data aan moeten. Daar gaat nu verandering in komen als het aan de Big Data Alliance ligt.

Geld voor innovatie

Whitepaper Customer Relationship Management (CRM)

De Big Data Alliance (BDA) is een initiatief van Albert Bogaard, ondernemer en adviseur bij Ortec. Bogaard verbleef geruime tijd in de VS en trof bij terugkomst in Nederland een 'negatieve stemming' aan. Om daar verandering in aan te brengen, benaderde hij diverse partijen met het voorstel om tot een samenwerkingsvorm te komen op het gebied van big data. Doel: kennis ontsluiten, expertise en onderzoek delen en innovatie stimuleren op dat gebied.

Drie speerpunten

De BDA richt zich op de volgende speerpunten:

- architectuur (kennis op het terrein van opslag van data)

- analytics (kennis over verschillende statistische methodes)

- communicatie (kennis van het in beeld brengen van de resultaten).

De stichting wil programma's starten rond maatschappelijk relevante thema's. Een aantal daarvan is al gestart. Het gaat om:   

- iMobility (in samenwerking met ANWB)

- iHealth (in samenwerking met Universitair Medisch Centrum Utrecht)

- Smart Energy (in samenwerking met TU Eindhoven en Ortec)

- Smart water (in samenwerking Met Universiteit Tilburg en Deltares)

- E-commerce

- Smart Food (in samenwerking met Universiteit van Wageningen)

- Smart Port (in samenwerking met havens Rotterdam en Amsterdam).

Belangrijke rol onderwijs

Volgens Marc Salomon van de Universiteit van Amsterdam moeten er nog wel een aantal obstakels in het onderwijs worden overwonnen, om toepassing van big data in Nederland tot een succes te maken. Zo zouden niet alleen universiteiten, maar ook faculteiten, veel meer kunnen samenwerken. Ook zou het vak van data wetenschapper veel meer aandacht in het middelbaar onderwijs moeten krijgen. 

Partners en lidmaatschap

Deelnemers aan de BDA zijn momenteel de Amsterdamse universiteiten UvA en VU, alsmede de universiteiten Tilburg, Rotterdam, Eindhoven en Wageningen. Daarnaast zijn kennisinstellingen als het Centrum voor Wiskunde en Informatica aangesloten. Nieuwe partners zijn welkom.

Lidmaatschap staat open voor zowel bedrijven als instellingen. Bedrijven die een eigen big data project willen opzetten, kunnen contact opnemen met het ACE Venture Lab waar BDA mee samenwerkt.

Auteur

Flip Schultz