Werkgevers krijgen meer informatie over werknemers

UWV vertelt exacte aarbeidsongeschiktheidspercentage

15 december 2009

Werkgevers krijgen vanaf afgelopen april het exacte arbeidsongeschiktheidspercentage en de resterende verdiencapaciteit van hun (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemers te horen. Dit gebeurd op verzoek van het Verbond van Verzekeraars.

De gegeven informatie is vooral voor verzekeraars van belang. Op basis hiervan wordt de uitkering en de inspanningen gericht op reïntegratie berekent. Tot nu toe werd alleen vermeldt in welke categorie de arbeidsongeschikte werknemer viel (minder dan 35% arbeidsongeschikt, tussen de 35% en 80% of meer dan 80%).

Bron: Delta Lloyd