Loop jij ook achter de feiten aan?

Weg met de 9-tot-5-mentaliteit

23 juni 2011

Roos Wouters, oprichter van de stichting ‘Het Nieuwe Werken Werkt’, neemt in haar nieuwste boek ‘Carrièrebitches en papadagen, hoogste tijd voor het nieuwe werken’, de 9-tot-5-mentaliteit op de schop.

Wouters’ (1974) boek is een pleidooi voor Het Nieuwe Werken zodat (ondernemende) ouders, werk en zorg beter kunnen combineren. Mobiel Werken is daarvoor volgens haar onmisbaar. Niet alleen kunnen mensen zo gezin en werk beter combineren, maar Mobiel Werken gaat ook verspilling van talent, milieuvervuiling, files en stress op het werk en in het gezin tegen.

Achter de feiten aan

In haar boek citeert Wouters onder meer Job Cohen die het volgende zegt: ‘Het wordt tijd dat werkgevers hun organisaties aanpassen aan de komende generatie. Jonge vrouwen én mannen willen zorg en carrière kunnen combineren. Werkgevers die dat niet mogelijk maken lopen straks achter de feiten aan, niet alleen maatschappelijk, maar ook economisch.’

Op zoek naar de oplossing

Wouters zelf liep een aantal jaren geleden stuk op de combinatie carrière en kinderen en raakte overspannen. Omdat ze zich realiseert dat veel jonge ouders tegen hetzelfde probleem aanlopen gaat ze in dit boek op zoek naar de oplossing. Ze sprak daarvoor onder meer met Agnes Jongerius van het FNV, politica Hedy d’Ancona en Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van de SER.

Voor ondernemers

Daarnaast richtte Wouters ook De Stichting Het Nieuwe Werken Werkt op. Deze stichting ontwikkelde onder meer De Nieuwe Werken Meter, een online meetinstrument waarmee, vanuit het perspectief van de werknemer, de status en voortgang van Het Nieuwe Werken binnen een organisatie bepaald wordt. Zie voor meer informatie www.hetnieuwewerkenwerkt.nl.

Auteur

redactie - Brigiet Bluiminck