Nieuwe Telecomwet: voortaan toestemming vragen voor plaatsing cookies

Let op: sinds 5 juni geldt de nieuwe telecomwet!

01 februari 2013

Heb je een website? Sinds 5 juni 2012 heb je expliciet toestemming (opt-in) nodig voor de plaatsing van cookies. Dit is het gevolg van de invoering van de nieuwe telecomwet.

Sinds 5 juni 2012 is de nieuwe telecomwet van kracht. Een belangrijk gevolg voor online ondernemers is dat de wet de plaatsing van bepaalde cookies aan banden legt: je moet je bezoekers voortaan om toestemming vragen.

Noodzakelijke cookies De regels gelden voor bijna alle cookies, behalve voor de cookies die 'noodzakelijk' zijn voor het technisch functioneren van je dienst of webshop. Denk aan cookies voor het opslaan van taalvoorkeuren en voor de inhoud van virtuele winkelwagentjes.

Cookie Google Analytics mag niet meerEchter, voor de plaatsing van cookies die bijhouden wat de voorkeuren of interesses van je websitebezoekers zijn, moet je per 5 juni toestemming vragen. Denk aan tracking cookies, zoals die van Google Analytics. Behalve toestemming vragen, moet je ook je gebruikers informeren over het doel van dit soort cookies.

UitzonderingenNiet alle onderdelen van de wet treden op 5 juni in werking. De uitzonderingen zijn onder andere netneutraliteit en het afsluiten van internet. Deze niet-implementatie bepalingen treden in werking per 1 januari 2013. Alle contracten gesloten op of na 1 januari 2013 zullen moeten voldoen aan de netneutraliteitseis. Voor contracten gesloten voor 1 januari 2013 geldt overgangsrecht. Op grond daarvan geldt dat die contracten nog een jaar lang niet netneutraal hoeven te zijn. Na dat jaar (dus op 1 januari 2014) moeten ook die contracten netneutraal zijn.

Controle De nieuwe cookiebepaling treedt, met uitzondering van het rechtsvermoeden bij tracking cookies, direct in werking. Vanaf 5 juni 2012 is controleur OPTA bevoegd om de nieuwe cookieregels te handhaven en moeten partijen die cookies plaatsen de nieuwe regels naleven, namelijk: bezoekers informeren en vooraf toestemming van hen krijgen.

Bron: Rijksoverheid