Hoe richt je een RvA op?

Column Gerben van der Werf | Weten wat te doen

22 maart 2016

Je bent op zoek naar een groep vertrouwenspersonen waarmee je een goed gesprek kunt voeren, los van je accountant of bankier. Een Raad van Advies (RvA) kan die rol vervullen, door de inbreng van waardevolle kennis en ervaring. Maar hoe ga je nu precies te werk als je een RvA wilt oprichten? Wat zijn de eerste stappen en hoe behoed je jezelf voor onnodige valkuilen?

E-book Eerste hulp bij juridische zaken

Als mkb-groeibedrijf ben je gebaat bij een goede Raad van Advies. De Raad kan tenslotte een bijdrage leveren aan het succes van de organisatie, door mee te denken, structuur te vormen en rust te creëren, om maar een paar voordelen te noemen. Tegelijkertijd is het oprichten van een RvA niet iets dat je zomaar even in je eentje beslist.

Het begint allemaal dan ook met het goed afstemmen van de wensen. Bespreek met directie, aandeelhouders en eventuele andere financiers wat je verwacht van de RvA en leg doel, werkstrategie en verwachtingen vast. Zo voorkom je onnodig gedoe achteraf en kun je een raad oprichten waar de hele organisatie blij van wordt.

Wat is er nodig?

In verband met diversiteit, diepgaande kennis en ervaring en verdeling van het werk is een RvA van drie leden een praktische grootte. Een voorzitter is in een RvA doorgaans niet nodig, maar een goede agendavoorbereiding en informatievoorziening wél. In bijeenkomsten is het dan ook verstandig om een gespreksvoorzitter te benoemen, die zoveel mogelijk uit de bijeenkomsten kan halen.

Competentieterreinen

Natuurlijk wil je dat de RvA voldoende kennis heeft over de voor jou belangrijke competentieterreinen. Kijk hierbij naar wat voor de organisatie specifiek van belang is. En dat is niet alleen wat je al kent en in huis hebt, maar vooral ook wat je lastig vindt. Waar zitten de blinde vlekken? Voor welke moeilijke vraagstukken komt de organisatie de komende tijd te staan? Kijk kritisch naar waar de directie wel en niet goed in is en gebruik deze kennis bij het opstellen van de gewenste competentieterreinen.

De juiste mensen vinden

Als je alles duidelijk op papier hebt staan, is het zaak om de juiste mensen te vinden. Wat zijn mogelijke valkuilen? Het lijkt vertrouwd om een vriend uit het eigen netwerk te benoemen, maar dit kan de nodige hobbels opleveren. Denk aan het mogelijke gebrek aan onafhankelijkheid en objectiviteit, en het onnodig compliceren van de werkverhouding door de privé-verbintenis. Bovendien zou het verbazend zijn als een criterium op je wensenlijst is dat het ‘een bekende’ moet zijn. Beter is om op zoek te gaan naar de mensen die echt voldoen aan je vastgestelde wensen, bij voorkeur online en onafhankelijk.

Vergoeding

Wat is tot slot een redelijke vergoeding? Dat is afhankelijk van de situatie. Stem daarom met de aankomend RvA-leden in overleg af wat een redelijke vergoeding is in jullie situatie. Goede kans dat dit neerkomt op een jaarvergoeding per lid variërend van alleen kilometervergoeding tot een bedrag van vijfduizend euro.

Kortom, bereid je goed voor, stem zaken en wensen met elkaar af en wees niet bang om kritisch naar jezelf te kijken. Hoe beter je dit alles doet, hoe sterker en doeltreffender je RvA en hoe meer je eruit kunt halen.

Auteur

Gerben van der Werf