Hoe overleg ik met de Ondernemingsraad?

Leer wat de bevoegdheden van de OR zijn

03 augustus 2012

Als leiding van het bedrijf is het belangrijk om goed samen te werken met de Ondernemingsraad of de Personeelsvertegenwoordiging.

Wat is een ondernemingsraad?

Een ondernemingsraad ook wel OR genoemd, is een raad die bestaat uit werknemers. Zij voeren namens het personeel overleg met de werkgever en kunnen dus wensen en behoeften, maar ook problemen die onder het personeel spelen, aankaarten bij de werkgever.

Wat doet een ondernemingsraad?

De concrete taken van een OR zijn onder andere het werkoverleg bevorderen en zorgen dat werknemers kunnen werken onder goede arbeidsomstandigheden. Maar de werknemers in de OR zorgen ook voor voldoende rusttijden, goede arbeidstijden en gelijke behandeling.

Wanneer vergadert de ondernemingsraad?

De OR vergadert tenminste twee keer per jaar met de werkgever over bovenstaande onderwerpen.

Rechten van de ondernemingsraad

Een ondernemingsraad heeft de bevoegdheid om advies te geven, instemmingsrecht, initiatiefrecht en recht op informatie (van de werkgever). 

Hoe overlegt de ondernemingsraad?

De ondernemingsraad heeft sinds 1998 een zelfstandige positie. Sindsdien zijn er regels voor de manier waarop je moet overleggen met de Ondernemingsraad/Personeelsvertegenwoordiging (OR/PVT). Als je succesvol wil samenwerken met de OR/PVT, is het belangrijk deze regels goed onder de knie te krijgen.

Bron: Rijksoverheid