Overheid wil vrijheid werktijden vastleggen in wet

Werkgevers vinden wettelijke regeling niet nodig

08 december 2010

Werknemers moeten hun werktijden zelf kunnen bepalen. Dat staat in een wetsvoorstel van CDA en GroenLinks. Werkgevers vinden een wettelijke regeling overbodig.

Werknemers hebben recht op flexibele, wisselende werktijden en op thuiswerken, vinden CDA en GroenLinks. Om dit te bereiken hebben ze het wetsvoorstel ‘Wet Flexibel Werken’ opgesteld. De nieuwe wet moet het gezinsbeleid moderniseren en de arbeidsparticipatie van vrouwen bevorderen.

“Als werknemers zelf bepalen wanneer ze werken zijn ze productiever. Ook komt het de gezondheid van werknemers, het milieu en de aanpak van files ten goede en kunnen arbeid, scholing en zorg meer in balans worden gebracht.” De twee partijen verwachten brede steun in de Tweede Kamer.

Geen rol overheid

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn tegen een wettelijke regeling die werknemers het recht geeft op flexibele, wisselende werktijden en op thuiswerken. “Arbeidstijden en arbeidsvoorwaarden zijn onderdeel van de afspraken tussen werkgever(sorganisaties) en werknemer(sorganisaties), vastgelegd in het arbeidscontract en in cao’s. Dit is principieel geen rol voor de overheid”, aldus de werkgeversorganisaties.

Wettelijke regeling overbodig

Volgens de werkgevers is de nieuwe wet ook helemaal niet nodig. “In de praktijk blijkt namelijk dat een groot deel van de werknemers invloed heeft op begin- en eindtijden (afspraken in inmiddels 60% van de cao’s) en werkroosters (40%). Ook het zelfroosteren vindt steeds meer opgang. Eén op de vier cao’s kent bovendien een regeling voor thuiswerken,’ zo stellen MKB-Nederland en VNO-NCW.

“Op centraal niveau hebben sociale partners ook aanbevelingen gedaan die het belang en de mogelijkheden van verdergaande flexibiliseringbenadrukken, zoals over mobiliteit en telewerken. Wetgeving over arbeidstijden zal altijd gekunsteld en geforceerd zijn en gaat voorbij aan het verlangen naar en de tevredenheid over maatwerk van zowel werkgever als werknemer.”