Vergrijzing biedt veel kansen voor ondernemers

Vergrijzing creërt vraag naar goederen en diensten

26 oktober 2017

De vergrijzing zorgt voor de opkomst van vaak koopkrachtige senioren en de pensionering van de babyboomers. Deze ontwikkelingen bieden nieuwe kansen aan ondernemers in het midden- en kleinbedrijf.

De pensioneringsgolf van de babyboomers zal leiden tot bedrijfsbeëindigingen en tot kansen voor nieuwe ambitieuze ondernemers in de vorm van bedrijfsoverdrachten. Bovendien zal de vergrijzing van de bevolking zorgen voor een vraag naar goederen en diensten. Dit blijkt uit een Trendstudie van onderzoeksbureau EIM.

Samenstelling personeel

Mkb-ondernemers zullen de samenstelling van hun personeel de komende tijd moeten aanpassen, door oudere werknemers te werven en te behouden. Dit vraagt om een aanpassing van het HRM-beleid, wil je als ondernemer je concurrentiepositie kunnen behouden. Je kunt je oudere werknemers behouden door je taken en/of bedrijfsactiviteiten aan te passen aan de werknemers of ervoor te zorgen dat je werknemers met behulp van scholing beter in staat zijn de taken en/of bedrijfsactiviteiten uit te oefenen.

Oudere ondernemers

Het aantal 45 tot 65-jarigen stijgt sinds 1990 sterk en zal het komende decennium verder groeien. Daarmee stijgt ook het aandeel oudere gevestigde ondernemers, wat een negatieve invloed heeft op de ambities van ondernemingen. Ondernemers die op oudere leeftijd een bedrijf hebben opgezet, zijn minder snel geneigd om personeel in dienst te nemen. Dit omdat ze vaak parttime actief zijn, minder risico's nemen en een minder positieve perceptie hebben ten aanzien van hun ondernemersvaardigheden.

Etnische ondernemers

Behalve meer oudere ondernemers, zijn er ook meer etnische ondernemers. Het aantal autochtonen is de afgelopen jaren slechts beperkt gestegen, terwijl het aantal allochtonen de komende tien jaar met ruim 400.000 verder zal stijgen tot 3,8 miljoen. Ook het aantal etnische ondernemers (ongeveer 155.000 in 2009) zal verder doorgroeien.

Bron: Kennissite MKB en Ondernemerschap

Auteur

Lenneke Arts