Brainstorm regelmatig hoe het (nog) beter kan

Hoe zijn collega-ondernemers bezig met een sterke leercultuur?

28 oktober 2013

Organiseer regelmatig een bijeenkomst met je medewerkers om kennis en ervaring te delen. En: Brainstorm dan gelijk hoe de organisatie (nog) beter kan. Dat is de belangrijkste leertip die ondernemers aan collega-ondernemers willen meegeven.

Tijdens het regionale Ondernemerscongres in Breda konden bezoekers terecht in de stand van Excelleren.nu voor een goed gesprek over het verbeteren van de leercultuur. Zij kregen daarover diverse adviezen van hr-adviseurs. Maar zij werden ook verzocht een 'leertip' achter te laten voor collega-mkb'ers.

Meer dan een training

De aanwezige mkb-ondernemers gaven aan wel degelijk aandacht te besteden aan 'leren en ontwikkelen'. Zowel voor zichzelf alsook voor hun medewerkers. Zij vinden vaak ook dat 'het leren' verder gaat dan het volgen van een opleiding of training. En dat het met elkaar delen van kennis minstens zo belangrijk is.

Excelleren

Een andere opvallende leertip was: Neem bewust tijd voor je medewerkers, vraag regelmatig wat hen drijft en waar hun kwaliteiten liggen. Dat klinkt misschien als een open deur. Toch gebeurt het in veel ondernemingen niet omdat de nadruk ligt op resultaten. Er moet tenslotte geld verdiend worden. Ook al gaat het goed, vraag jezelf steeds af hoe je jezelf en je medewerkers kunt blijven ontwikkelen om te excelleren.

Regisseur van het leren

Op de stand van Excelleren.nu konden bezoekers van gedachten wisselen met de twee hr-adviseurs Silvia Dobbelsteen en Hedwig Visser. Vaak nadat ze waren geprikkeld door het invullen van de zogenaamde 'Excelleer-meter'. Of werden 'getriggerd' door het bijwonen van de inspiratielunch van Mario Bierkens. Weer anderen werden tot de stand aangetrokken door de vraag op de muur: "Bent u regisseur van het leren?'

Op de agenda

Er staan nog diverse regionale ondernemerscongressen op de agenda. En wel op 22 september (regio Utrecht), 5 en 6 oktober (Noord-Nederland), 25 en 26 oktober (Groot-Amsterdam) en 10 november (Zuidoost-Brabant). 

Auteur

redactie - Ellis Emeis