Wat doen lectoraten voor ondernemers?

Wat heb je als ondernemer aan een lectoraat?

22 april 2014

Lectoren bieden hogescholen mogelijkheden voor de toepassing van kennis voor bedrijven en instellingen. Samen met medewerkers doen lectoren onderzoek en ontwikkelen kennis die praktisch toepasbaar is. Er zijn op de 66 hogescholen in Nederland ruim 270 lectoren. De MKB Servicedesk kan je helpen bij het vinden van het juiste lectoraat voor jouw probleem.

Lectoraten hebben als doel de kennisinnovatie in het hoger beroepsonderwijs te vergroten. Zij stimuleren de ontwikkeling, overdracht en circulatie van kennis. Zij doen maatschappelijk relevant toegepast onderzoek en adviseren bedrijven en instellingen. Lectoren worden aangesteld om het onderwijs en het bedrijfsleven beter op elkaar te laten aansluiten, zodat studenten die kennis meekrijgen waar in het bedrijfsleven behoefte aan is. Lectoraten spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van hogescholen tot regionale kenniscentra. Hun voornaamste taken liggen op het gebied van onderwijsontwikkeling, het verhogen van professionaliteit en praktijkgerichtheid van docenten, het vergroten van kennisoverdracht van en naar het bedrijfsleven en het verrichten van onderzoek. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vindt deze ontwikkeling ook wat waard en investeert hierin jaarlijks ruim 30 miljoen euro.

Wat zijn lectoren?

Lectoren zijn hoog gekwalificeerde professionals die ruime ervaring hebben met onderwijs en onderzoek in een bepaald vakgebied en die door hun prestaties een groot gezag genieten als deskundige. Lectoren worden ingezet als centrumfunctie in kenniskringen, waaraan naast de lector ook andere docenten deelnemen. Binnen deze kenniskringen wordt de inhoudelijke expertise in een bepaald gebied gebundeld en verder ontwikkeld. De professionalisering van docenten moet door de kenniskring gestalte krijgen in een personeelsbeleid, gericht op bredere en meer gevarieerde taken én door het scheppen van ruimte voor een gerichte verdere ontwikkeling van de vakinhoudelijke component, die zijn doorwerking krijgt in het curriculum van de hogescholen.

Waarom zijn lectoren belangrijk?

De positie van hogescholen in de Nederlandse kennisinfrastructuur is in beweging. Hogescholen vormen samenwerkingsverbanden met bedrijven en instellingen en met andere kennisinstellingen om te komen tot ontwikkeling en toepassing van nieuwe kennis en nieuw onderwijs die optimaal aansluit bij de behoefte in het werkveld. Deze beweging is van groot belang om het potentieel van hogescholen in de Nederlandse kennisinnovatieketen maximaal te benutten. Lectoren en kenniskringen zijn hiermee onlosmakelijk verbonden en vervullen een initiërende rol. De kennisinnovatiefunctie binnen het hbo zal verder moeten worden ontwikkeld en zal gaan behoren tot de kerntaken van hogescholen. 

Wat biedt een lectoraat de MKB-ondernemer?

Een lectoraat  ondersteunt bedrijven en instellingen op allerlei gebieden. Dit kan zijn in het verzorgen van (op maat gemaakte) cursussen, stages, afstudeerprojecten, advisering of andere samenwerking. Centraal staan de wederzijdse belangen. Voor bedrijven en instellingen kunnen dat overdracht van kennis en kunde zijn, of inzet van studenten op gerichte opdrachten. Voor een lectoraat is het belangrijk in de praktijk te onderzoeken welke methoden en technieken onder welke omstandigheden het beste werken. Vooral de specifieke toepassingsdomeinen en ondersteuning van het MKB staan daarin centraal.

Kenniscirculatie tussen MKB en Hogeschool

Het MKB vervult een bijzonder positie voor een lectoraat. Een lectoraat heeft specifieke doelstellingen voor kenniscirculatie en samenwerking met het lokale bedrijfsleven. Samenwerking met MKB is een uitgelezen kans om praktijkonderzoek te doen naar kwaliteit en kwaliteitshulpmiddelen. Het MKB is een zeer doelgerichte praktijkomgeving die hoge eisen stelt aan toepasbaarheid, snelheid en begrijpelijkheid. Schaalbaarheid en kostenaspecten spelen daarin een belangrijke rol. Een uitgelezen kans om praktische toepasbaarheid te toetsen en te vergroten.

Links naar Lectoraten:

Meer lezen?

  • 'Schitterende kansen voor de toepassing van de kennis', een gesprek tussen Doekle Terpstra en Joop Pauwelussen. Lees het hier.

  • Voor het eerst zijn alle lectoren in Nederland bij elkaar gebracht in de gids 'Lectoren bij hogescholen'. In dit naslagwerk staan alle 274 lectoren die op de hogescholen werkzaam zijn.In de gids vindt je portretten van iedere lector, maar ook meer informatie over het onderzoek dat de lector verricht met zijn kenniskring en netwerk. ISBN 9063902530 Prijs: €12.50, of kijk hier voor een overzicht van lectoren op naam van hogescholen.