Een op de tien werkgevers doet niets aan reïntegratie zieke werknemer

Gevolg: flinke loonsanctie

12 augustus 2011

Stel: je werknemer krijgt een bedrijfsongeval of wordt door iets anders arbeidsongeschikt. Wat zijn jouw verplichtingen? Uit cijfers van het UWV blijkt dat tien procent van de werkgevers niets doet. Zij kunnen op een flinke loonsanctie rekenen.

Het UWV beoordeelt na twee jaar van verzuim of jij samen met je werknemer genoeg hebt gedaan om hem of haar weer aan het werk te krijgen. Dat kan zowel binnen als buiten het bedrijf zijn. Een op de tien werkgevers blijft dan in gebreke, volgens de uitkeringsinstantie. Zij kunnen op een loonsanctie rekenen en moeten het salaris nog maximaal een jaar doorbetalen. Deed je wel je best? Dan mag je je zieke personeelslid na de wettelijk verplichte twee jaar laten gaan. 

Bewijslast ligt bij werkgever

Mocht je te maken krijgen met een zieke werknemer, zorg dan altijd voor een goed dossier. Jij moet kunnen bewijzen dat je genoeg hebt gedaan om je werknemer weer aan het werk te helpen. In zo'n dossier leg je alles vast wat met de ziekte en re-integratie van je werknemer te maken heeft, zoals formulieren die je invult of correspondentie met de arbodienst. Ook een plan van aanpak, verslagen van voorgangsgesprekken en evaluaties mogen niet ontbreken. Deze zijn ook belangrijk bij de aanvraag van een WIA-uitkering

Passend werk

Gedurende de twee jaar van ziekte ben je verplicht om te zoeken naar passend werk. Daarvoor zijn twee mogelijkheden: hij of zij blijft bij jou aan het werk (mogelijk met een aangepaste werkplek), of je helpt hem of haar aan werk bij een andere werkgever (spoor 2). Onder passend werk wordt verstaan dat de werknemer werk krijgt dat aansluit bij zijn opleiding in ervaring. Ook mag de werknemer niet meer dan 35% aan loon inleveren. 

Bron: FD

Meer weten over ziekte en verzuim?Lees het op onze personeelsdesk!

Auteur

Liesbeth Meenink