Ook veilige werkplek voor zzp'er

Veiligheidsregels voor zelfstandige zelfde als voor werknemer

21 januari 2013

Ben je zzp'er en werk je samen met mensen in loondienst? Dan gelden in de toekomst voor jou dezelfde regels op het gebied van veiligheid en gezondheid als de werknemers waar jij mee samenwerkt.

Is jouw personeel gezond en fit?

Dat heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten naar aanleiding van een advies van de Sociaal-Economische Raad (SER). De SER vindt dat de arbeidsomstandigheden, het beschermingsniveau en de veiligheid gelijk moeten zijn voor iedereen die arbeid verricht. Voor werknemers zijn deze zaken vastgelegd in het contract, maar voor zelfstandigen is deze bescherming er niet omdat ze eigen baas zijn. 

Bouwplaats

Werk je bijvoorbeeld op een bouwplaats waar ook mensen in loondienst werkzaam zijn, dan zullen de maatregelen om de lichamelijke belasting te verminderen voor jou en de werknemers gelijk zijn. Als er zaken in arbocatalogi zijn vastgelegd, worden deze als referentiekader gebruikt in het toezicht op zzp'ers. Op deze manier zullen er geen ongelijke situaties meer onstaan tusse zzp'er en werknemers. Voor zzp'ers die allen werken, blijven de regels gelijk. 

De wijziging in het Arbeidsomstandighedenbesluit zal uiterlijk eind 2012 in werking treden. 

Bron: ministerie van SZW