Ook veilige werkplek voor zzp'er

Veiligheidsregels voor zelfstandige zelfde als voor werknemer
Ben je zzp'er en werk je samen met mensen in loondienst? Dan gelden in de toekomst voor jou dezelfde regels op het gebied van veiligheid en gezondheid als de werknemers waar jij mee samenwerkt.
Dat heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten naar aanleiding van een advies van de Sociaal-Economische Raad (SER). De SER vindt dat de arbeidsomstandigheden, het beschermingsniveau en de veiligheid gelijk moeten zijn voor iedereen die arbeid verricht. Voor werknemers zijn deze zaken vastgelegd in het contract, maar voor zelfstandigen is deze bescherming er niet omdat ze eigen baas zijn. 
 
Bouwplaats
Werk je bijvoorbeeld op een bouwplaats waar ook mensen in loondienst werkzaam zijn, dan zullen de maatregelen om de lichamelijke belasting te verminderen voor jou en de werknemers gelijk zijn. Als er zaken in arbocatalogi zijn vastgelegd, worden deze als referentiekader gebruikt in het toezicht op zzp'ers. Op deze manier zullen er geen ongelijke situaties meer onstaan tusse zzp'er en werknemers. Voor zzp'ers die allen werken, blijven de regels gelijk. 
 
De wijziging in het Arbeidsomstandighedenbesluit zal uiterlijk eind 2012 in werking treden. 
 

Gelijke arboregels voor zzp'ers en werknemers

SER-advies stelt gelijke regels voor zzp'ers en werknemers
Alle werkenden, werknemers of zzp’ers, moeten gelijke arbeidsomstandigheden hebben. Dat houdt in dat voor iedereen die arbeid verricht dezelfde...

Hoe voorkom je een ongeval?

Kleine bedrijven doen te weinig aan veiligheid
De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SWZ), voorheen bekend onder de naam Arbeidsinspectie, maakte dit woensdag bekend.

Praat met ons mee op

Van Spaendonck Groep B.V
Postadres
Postbus 90154
5000 LG . Tilburg

Bezoekadres:
Reitseplein 1
5037 AA . Tilburg
Tel: 088 652 00 50

Toegevoegd

U kunt verder winkelen of de bestelling afronden.

Afronden
MKB Servicedesk maakt gebruik van cookies
/7158/cookieverklaring-mkb-servicedesk.htm
 Meer informatie
 Melding sluiten